Mats Löfving

Mats Löfving

Stockholms regionpolischef Mats Löfving är nu avliden.

På onsdagskvällen den 22 februari vid 19-tiden så inkom ett larm till SOS om att en skadad person påträffats inomhus i ett flerfamiljshus på Dragsgatan 9B i Norrköping. Polisen kunde snabbt konstatera att det var Stockholms regionpolischef Mats Löfving som avlidit i sitt hem – vederbörande blev 61 år gammal.

Enligt polisens presstalesperson Dennis Johansson Strömberg så viste dom inte den aktuella dagen om vad som inträffat – dom hänvisade om att det föreligger många frågetecken trotts det uppenbara om att vederbörande dräp sig själv. Det är dock vanligt förekommande – för att inte säga en regel, om att det mest uppenbara blir till det mest obestridliga, för den kaosartade polisorganisationen. Som en desperat åtgärd så har dom inlett en förundersökning om mord – själv så anser jag att organisationen bör analysera sin dysfunktionella sammanslutning och konstatera att deras agerande kring Mats Löfving resulterade i dennes död. Det är ingen underdrift att hävda att polisorganisationens ledning ensamt står i skuld till att Mats Löfvings son, Ludvig 22 respektive den två år äldre dottern Lovisa, nu stå utan sin far.

I mitten av december förra året så omplacerades Mats Löfving vilket föregicks av två utredningar gällande dennes relation med den dåvarande underrättelsechefen Linda Staaf. Det var Löfving i egenskap som vice rikspolischef som utsåg Staaf till nationell underrättelsechef. Hösten 2022 så meddelade Åklagarmyndigheten att Särskilda åklagarkammaren skulle inleda en förundersökning om misstänkt jäv och grovt tjänstefel som rör Mats Löfvings beslut om att tilldela Linda Staaf ett tjänstevapen. Samtidigt så beslutade rikspolischefen Anders Thornberg om att inleda en internutredning, varpå han tilldela den bestickliga och nu mer pensionerade chefsrådmannen Runar Viksten uppdraget. Följande person har ju tidigare varit Thornberg behjälplig då denne kommit i trångmål. Det föreligger nämligen på det viset att efter terrordådet på Drottninggatan 2017 så granskade Runar Viksten, den dåvarande säpochefen, som då var Anders Thornberg, dess förehavande beträffande fallet Akilov. Anledningen till utredningen var att se över hur Säpo hanterat dom underrättelser som kommit in om vederbörande mellan 31 augusti 2016 och den 19 januari 2017. Utredaren Runar Viksten landade i att Säpo har en ”väl fungerande organisation” som kan fånga upp terrorister och eliminera dessa. ”Ingenting tyder på att det brustit”, skriver Viksten i rapporten. Det har väl knappast undgått någon om att herr Viksten hade fel på samtliga punkter.

Resultatet av internutredningen offentliggjordes lite drygt sex timmar innan Mats Löfving tog sitt liv. Via en presskonferens som inleds med att utredaren Runar Viksten tillkännager utredningens innehåll om att denne inrymmer personkritik och uppgifter som kan vara integritetskänsliga, varpå han sedan uppger sina slutsatser där han menar på att Mats Löfving varit jävig på fyra punkter, vilket bland annat handlar om Linda Staafs lönehöjning samt tilldelandet av tjänstevapnet. Även om beslutet var korrekt så borde inte Löfving med tanke på den känslomässiga relationen, hava fattat detta beslut. Viksten menar vidare att Mats Löfving ljugit för rikspolischef Anders Thornberg om relationen. Viksten fortsätter – hela bilden med jävsituationen och den bristande lojaliteten bör få konsekvenser – Viksten ser allvarlig på det inträffade, han menar därtill att en hög polischef bryter mot grundlagsfästa principer, varpå Viksten anser att rikspolischefen bör överväga skiljande från anställning, alternativt, skiljande från sin befattning som chef. Slutsatsen av Vikstens fejkpromemoria är att rikspolischefen och tillika beställaren, icke hava begått några misstag – vars slutsats inte voro helt oväntad.

Några timmar senare efter herr Vikstens utspel så svingar sig herr Thornberg upp på podiet för att kommentera slutledningarna i utredningen. Thornberg hävdade att han i närtid kommer ha ett arbetsrättsligt samtal med Mats Löfving och därefter nogsamt överväga frågorna varpå han lovade återkomma då besked fins att lämna om vilka beslut han och myndigheten kommer att fatta i ärendet. Mats Löfving ville själv inte kommentera utredningen men han skrev i ett mail till flera medier om att beskedet var tungt. Senare samma kväll så meddelar polismyndigheten att Mats Löfving hittats död i sin bostad.

Man kan inget annat än att vara djupt kritisk till hur polisledningen skött denna anmärkningsvärda händelse. Det hela har minst sagt urartat fatalt från start. Det finns en pågående brottsutredning mot Mats Löfving och samtidigt så tillsätter herr Thornberg själv en egen granskning som blir någon slags parallellutredning till den pågående brottsutredningen. Det mest logiska hade ju varit att avvakta och låta brottsutredaren ha sin gilla gång för att därefter invänta åklagarens beslut, vilket kanske hade resulterat till en stämningsansökan. Sedermera så bör man avvakta en fällande – eller en friande dom. Därefter så kunde polisledningen tillsätta en utredare som man givetvis bör ta utifrån, för att på så vis säkerställa objektiviteten. I detta fall så är det den tredje partnern, nämligen den brottsmisstänkte herr Thornberg själv egenhändigt tillsatt en utredning där han ohjälpt väljer utredare, vilket inte på något vis äro objektivitetsfrämjande. Det är också häpnadsväckande att utredaren Viksten i en offentlig presskonferens – på bästa sändningstid – redovisar ett personalärende där han uttalar att Löfving antingen skall skiljas från sin tjänst eller degraderas. Det är också anmärkningsvärt att både utredare och dennes uppdragsgivare Thornberg tar heder och ära på någon annans bekostnad. Det är således helt uppenbart att Löfving ensamt fått bära hundhuvudet. Närmare en offentlig avrättning kan man nog inte komma.

Man kan ju undra om Mats Löfvings död var ett självmord, eller ett mord? Enligt min trosuppfattning så var det ett mord utfört av självaste rikspolischefen. Hans död framkallades nämligen av en fejkutredning uppdiktad av Runar Viksten där Löfving ensamt pekades ut som den ansvarig för dom missförhållanden som råder inom den högsta polisledningen där hela ledningen bör hållas ansvarig för den felaktiga utnämningen av Linda Staaf som fnaskat sig till toppjobbet inom Noa. En utredning som gynnade lycksökerskan Staaf på basis av bevis som grundar sig i vad hon själv påstod, vars utsaga snabbt kunde konstateras var en lögn. Det fans nämligen dokument som påvisade att hon saknade den kompetens som krävdes för den tjänst hon erhöll. Hennes duglighet var betydligt lägre än de tjugotalet andra som sökt tjänsten. För visso så var det Löfvings förtjänst att Staff blev tillsatt – vad denne fick i gengäld för sin kröning lär aldrig komma fram. Förmodligen så var det bara så enkelt att Löfving voro galet förgapad i bedragerskans lism och charm – en man som helt enkelt inte kunde stå emot sitt köttsliga begär. Denna vämjeliga skymfakt bliva till en sådan grov skenavrättning att Löfving bokstavligen tar saken i egna händer, varpå fröken Staff nu oberörd kan trippa vidare med sitt amorösa hyckleri. Hennes förmåga till att kasta sitt byte där hän för att på så vis rädda sitt eget skinn påvisar enkommet en utstuderad sadism. Staafs försök till att få till ett MeeToo scenario var patetiska nog att på förhand dömt att misslyckas. Hon har nu dock lyckats med bedriften att snärja dom flesta i sin omgivning så hårt att hon klarar sig ändå. Helt oberörd har hon nu slingrat sig kring landets löjeväckande praidöverste Micael Bydén, som likt Löfving saknar omdöme.

Att Löfvings utnämning av Linda Staafs uppgradering till toppjobbet inom Noa icke voro korrekt står väl i vart fall helt klart. Utnämningen skedde på lösa boliner där mer mediterade lämnades därhän. En förmildrande omständighet skulle väl vara att Staaf är en kvinna, varpå herr Löfving kvoterat rätt. Det är nämligen fullt legitimt med positiv särbehandling, vilket också anses som något fint. Enligt utredaren Runar Viksten så hade i vart fall ingen sexaffär inletts då Staaf tillförordnades sin tjänst. Löfving och Staaf inledde nämligen sin relation sommaren 2015 medan anställningen på Noa påbörjades redan i februari samma år. Löfving har alltså inte anställt sin älskarinna. Möjligtvis så var väl konstapel Löfving otillbörligt påverkad av fru Staafs bedrägliga charm, vilket inte är något positivt då en anställningsintervju skall hållas – men å´ andra sidan så går ju inte detta faktum att leda i bevis – än mindre att åtala. När det gäller tilldelningen av tjänstevapnet så var ju faktiskt den förföriska Staafs vapenhandhavande om 120 timmar också uppfyllt, varpå ingen skugga torde falla på konstapel Löfving. Beträffande Staafs lönehöjning så var inte heller den helt omotiverad – den följde ju bara den vedertagna löneplan som Staaf uppnått då denne kommit in på den lägsta lönenivån.

Rikspolischefen Anders Thornberg som tillsatt denna pajasutredning tycks komma lindrigt undan. Utredningen var ju en beställningsprodukt för att hänga ut Löfving varpå uppmärksamheten mot herr Thornberg vändes bort. Det är väl ingen som på fullaste allvar tror att landets högsta polischef inte vid något endaste tillfälle skulle ha varit vidtalat då en sådan hög befattning skulle tillsättas. Det går inte heller att förbise herr Thornbergs ansvar om myndighetens svågerpolitik, vilket i sig självt förtjänar en utredning – speciellt med tanke på att detta inte är ett engångsfall utan en idelig repris. Ett exempel är Morgan Johanssons fru som gjort otillbörliga slagningar på SÄPO, vilket lämnades utan åtgräd. Nu i skrivandes stund så är anklagelsepromemorian borttagen från polisens hemsida – men så lätt skall inte hyckleriorganisationen slippa undan varpå jag i slutet av inlägget ånyo publicerar den i sin helhet.

Förförerskan Staaf säger sig vara mycket lättad och nöjd med herr Vikstens externa pellejönsutredning – men hon är dock besviken över att hon inte fått en bättre uppbackning av polisledningen. Enligt egen utsago så visar utredningen på att hon vist var kvalificerad för tjänsten, varpå hon förtjänade den. Den förledande Staaf likställer utredningen som en upprättelse där hon förtjänade såväl lönehöjning som en pickadoll. På frågan om hur vida hon nu i efterhand ställer sig till relationen – eller rättare sagt fnaskeriet – som problematisk eller olämpligt så svarar den osedlige Staaf undvikande, vilket hon hänvisar till den då pågående utredningen. Något svar på den frågan har i skrivandes stund icke framkommit varpå förföringsrundan bland den uniformerade eliten lär fortskrida.

Huvudrollsinnehavaren och tillika den högst ansvarige Anders Thornberg har vid ett antal tillfälle kallats till intervjuer av media för att svara upp för det som hänt. Men av lättfattliga själ så har han avböjt all medial medverkan. Är man en ynkrygg, så är man. Lika mycket ynkryggar är våra politiker med justitieministern Gunnar Strömmer i spetsen som trotts det inträffade hävdar ett stort förtroende för herr Thornberg. Personligen så hyser jag små förhoppningar om att folket skall komma ur sin dvala varpå förställningen kommer till att fortskrida i decennier. Värt att nämna är också Mats Löfvings rättspatos. Han var den enda i polisledningen som tordes yppa klankrimminalitet, vilket ledde till rabalder i media. I en lördagsintervju för Ekot så sa Mats Löfving att fler måste inse dom bakomliggande orsaken av brottsligheten som nu drabbar många utsatta områden. Löfving hävdar att det finns minst ett 40-tal släktbaserade nätverk, så kallade klaner som kommit in i landet enbart med syftet att organisera och systematisera kriminalitet. Med tanke på att dessa uppgifter går stick i stäv med den övriga polisorganisationens trosuppfattning så får man väl anta att hans bortgång firades med pompa och ståt. Champagnekorkarna smattrade i taket på herr Thornbergs kontor.

För att rättfärdiga sin idioti så publicerade polismyndigheten nedanstående utredning på deras hemsida vilket skedde 2023-02-22 klockan 11:42. Därtill så offentliggjordes Runa Vikstens fejkutredning, vilket sedermera plockades bort, varpå jag ånyo publicerar den i sin helhet.

 

Utredning om höga polischefer klar

Runar Vikstens utredning om förhållanden mellan höga polischefer har redovisats på en pressträff. Utredaren bedömer att vissa beslut fattats trots att det förekommit jäv. Utredaren bedömer att rikspolischefen agerat korrekt.

Det var i december 2022 som rikspolischefen tillsatte den särskilda utredaren Runar Viksten för att göra en genomlysning av polisens agerande i förhållande till regler och rutiner när det gäller förhållanden i samband med polisanmälningar mot en polischef. Utredningen syftar till att klarlägga förhållandena ur arbetsrättslig synpunkt, men inte att ta reda på om brott före­kommit. Vid pressträffen betonade Runar Viksten att slutsatserna han kommit fram till i utredningen är hans egna och skulle kunna ifrågasättas av andra.

En central del i utredningen handlar om relationen mellan Mats Löfving, dåvarande chef för nationella operativa avdelningen, Noa, och Linda H Staaf, dåvarande underrättelsechef vid Noa. Den första frågan handlar om rekryteringen av Linda H Staaf till tjänsten som underrättelsechef 2015. Utredaren hävdar att Staaf fick tjänsten på riktiga grunder och säger också att han inte funnit bevis för att Staaf vid tidpunkten för rekryteringen skulle ha haft ett förhållande med Löfving. Denna fråga om tillsättningen av underrättelsechef 2015 utreds för närvarande av åklagare.

Däremot bedömer utredaren att det förekommit jäv när Mats Löfving som Noa-chef tog flera beslut som gällde Linda H Staaf, eftersom de då inlett en relation. Det handlade bland annat om lön och förlängning av chefsförordnande. Utredaren slår fast att besluten var riktiga i sig, men att det förelåg jäv på grund av Löfvings och Staafs relation.

Runar Vikstens utredning behandlar även polisanmälningar riktade mot Löfving år 2020 och 2021. Båda ärendena lades ner av åklagare och efter det beslutades att inte ta dessa vidare till prövning i SAN, Statens ansvarsnämnd.

Utifrån utredningen som helhet har utredaren Runar Viksten bedömt rikspolischefens hantering av ärendena och inte funnit någon anledning till kritik. Polismyndigheten som arbetsgivare har hanterat händelserna korrekt. Man har vidtagit alla åtgärder som situationen krävt med avseende på medarbetarskydd, säkerhetsskydd och arbetsmiljö.

Ett antal timmar senare – samma dag så publicerade polisen nedanstående inlägg.

Polischef avliden i sitt hem

Mats Löfving har hittats avliden i sitt hem.

– Det är med stor sorg och bestörtning jag tagit emot besked om att ställföreträdande rikspolischef och regionpolischef Mats Löfving har avlidit. Det är oerhört tragiskt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Det var vid 19-tiden som polisen larmades, via SOS, om en skadad person inomhus. Den drabbade var Mats Löfving som hittades avliden i sitt hem i Norrköping.

Närmast anhöriga är underrättade. Det pågår en dödsfallsutredning och polisen arbetar vidare för att bringa klarhet i vad som inträffat.

– Mina tankar går till Mats Löfving, hans anhöriga och arbetskollegor. Vi kommer göra allt vi kan för att stödja dem i denna svåra stund, säger Anders Thornberg.

Inga ytterligare kommenterar kan lämnas i nuläget.

Länk

Mats Löfving 
Anonym180278
Fy fan!
Anonym204564
hay
Anonym207317
Jag såg och hörde allt på TV i December 2023, dagen därpå hörde jag att Mats Löfving hittats död. Fy faan vilken rikspolischef
Totalt antal användare: 0
Anpassa