Teckenspråk - Jonehrsson.se

Teckenspråk - Jonehrsson.se

Teckenspråksfilmer

I filmerna får du information om hur du anmäler brott, kontaktar polisen, söker pass och om vilka regler som gäller i trafiken. Du får också veta vilket stöd du kan få om du har utsatts för ett brott.

Trafik och fordon Teckenspråksfilm polisen

Stöd till brottsoffer – teckenspråksfilm från polisen

Barn som utsatts för brott – teckenspråksfilm