Vetlandadådet

Vetlandadådet

Tamim Sultani häktad för sju mordförsök

Tamim Sultani misstänks för sju mordförsök i Vetlanda. I dag så beslutade Eksjö tingsrätt att mannen skall häktas på sannolika skäl för mordförsök i sju fall samt att denne skall genomgå en rättspsykiatrisk utredning – en så kallad paragraf 7 undersökning, vilket oftast begärs vid exceptionella fall.

Domstolen gick således på kammaråklagarens linje och häktade Tamim Sultani på grundval av att denne skulle kunna avvika och undanhålla sig rättvisan samtidigt som han på fri fot kan undanröja bevis. Därför ska han enligt tingsrättens bedömning förbli förvarad med restriktioner. I slutet av inlägget så finns samtliga protokoll från Eksjö tingsrätt att återse i sin helhet.

Tamim Sultani satt växelvis med armarna i kors och huvudet lutat mot handen i ett medhörningsrum när beslutet meddelades. Varför han ej fick närvara i rättssalen då beslutet om häktningen meddelades framgår inte men jag antar att domaren ansåg det vara mer lämpligt till att ha honom på behörigt avstånd då beslut meddelades.

Enligt Christian Berntö som är mannens advokat så meddelar denne att Tamim Sultani inte har kunnat precisera sin inställning och att han i övrigt inte vill kommentera hur han mår. Tamim Sultani gav i vart fall ett upprört intryck under inledningen av förhandlingen då denne slog sin högra hand hårt mot bordet och meddelade att han ej gjort det han beskylls för samtidigt som han hävdar att han inget mins, vilket föranledde att rättens ordförande gav honom en reprimand om att lugna ner sig. Tamim Sultani verkar också vara något bortkommen då han på rättens begaren inte ens kunde uppge när denne var född.

Händelsen har inte bara skakat Vetlanda utan hela Sverige, men enligt åklagaren Adam Rullman så är det inget som tyder på att det skulle röra sig om något terrorbrott, vilket polisen initialt hade som utredningshypotes. Tre av Tamim Sultani offer har under dagen kunnat lämna sjukhusen varpå två som vårdats på IVA har flyttat till vanliga vårdavdelningar, vilket för dessa tyder på ett gott slut.

Häktesframställan

Häktesprotokoll

Dagboksblad

Tamim Sultani häktad för sju mordförsök
Tamim Sultani häktad för sju mordförsök 
Anonym64308
En till musse
Totalt antal användare: 0
Anpassa