BarnTjusaren Kim Andersson

BarnTjusaren Kim Andersson

Det finns tre ting som kännetecknar personer som innehar nedanstående dom.

  1. Dom är fega
  2. Dom är opålitliga
  3. Dom brukar angiveri

När det gäller Kim Andersson så har denne utövat en hämndaktion gentemot mina anhöriga då denne med stor flit brukat angiveri vilket har skett genom att han utformat fyra stycken anonyma orosanmälningar på individer som äro hemmahörande i tre olika kommuner och innehar tre olika familjesituationer.

Anledningen till vederbörandes agerande är således icke utsprunget ur någon oro för deras liv och hälsa, utan oron handlar mer om min vetskap över anmälarens lömska bana där Kim Andersson fyller minderåriga till vågrät ställning för att därefter bruka sin ömhet på dessa redlösa småjäntor.

Här nedan så kan ni ta del av domen i sin helhet.

Dom

 

BarnTjusaren 
Anonym206956
Undrade just varför han flydde från borlänge
Anonym207434
Han bor här i Kopparberg nu i ett hus bredvid Zaras Pizzeria och så har han en lägenhet som han aldrig är i på Orrvägen 1 i Kopparberg
Totalt antal användare: 0
Anpassa