Göran Lambertz

Göran Lambertz

Före detta Justitiekanslern häktad för våldtäkt.

En framstående jurist har häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Så har rubrikerna lydit då den före detta Justitiekansler Göran Lambertz under gårdagen häktats av Uppsala tingsrätt misstänkt för våldtäkt på en betydligt yngre studentkvinna som haft ett stort förtroende då hon varit dennes elev. Kvinnan och Göran Lambertz fick kontakt genom att hon rådfrågat om juridiska spörsmål vilket resulterade i att hon sett upp till honom. Relationen växte och Göran Lambertz har blivit en slags mentor – han gav sig själv epitetet ”bonuspappa” och det har diskuterat allehanda livsfrågor samtidigt som han peppat henne med studierna. Enligt målsägande så har dom träffats ett fåtal tillfällen innan den misstänkta händelsen. Våldtäkten skall enligt utredning ha skett i en bostad under julhelgen förra året. Kvinnan blev hembjuden till Göran Lambertz varpå hon blev berusad och däckade. När hon vaknade så skulle han enligt målsägande ha förgripit sig på henne – hon sa ifrån utan att detta hörsammades. Rättens ordförande, David Boberg-Linder menar att det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. I slutet av inlägget så återfinns dom handlingar som legat till grund för häktningen.

Utredningen har pågått sedan årsskiftet och i måndags morse så greps och anhölls Göran Lambertz, varpå denne sedermera häktades på sannolika själ – det vill säga – den högre misstankegraden. Gripandet skedde på Göran Lambertz hemmaort vilket föranleddes av att denne varit anhållen i sin frånvaro dryga timmen före gripandet.  Häktesförhandlingen varade i över tre timmar bakom lykta dörrar, vilket vittnar om det gedigna material som presenterats inför domstolen. Åtalet skall dock väckas innan den 25 mars, men det ligger dock i farans riktning om att åtalstiden kommer till att förlängas då den initiala utredningen visar på ett behov om en längre utredningstid.

Göran Lambertz advokat, Ola Salomonsson tillbakavisar häktesgrunderna varpå han låter meddela om att det är uppenbart att skäl för häktning saknas – inget har skett mot målsägandes vilja varpå han tänker överklaga häktningen. Enligt Ola Salomonsson så mottog Göran Lambertz häktningsbeslutet med ro. Han hade visserligen inte förväntats sig denna utgång, men han kan trots detta hantera situationen och behålla ett visst verklighetssinne.

Åklagaren, Annika Bokefos anser sig ha stödbevisning som stärker offrets berättelse – exempelvis sms och övrig telefontrafik samtidigt som andra personer är hörda i ärendet.

Göran Lambertz är en av landets mest namnkunniga jurister. Han tog sin juristexamen vid Katedralskolan i Linköping varpå han vid Uppsala universitet avlade sin jur.kand. examen 1976. Därefter så har han arbetat som lärare och tjänstgjort som tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt. Sedermera påbörjade Göran Lambertz sin domstolsbana varpå han utnämndes 1989 till hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Göran Lambertz blev den 1 oktober 2001 justitiekansler vars tjänst han innehade fram till 2009 då han efterträddes av Anna Skarhed. Den 8 oktober 2009 så utsågs Göran Lambertz till justitieråd i Högsta domstolen – en tjänst han tillträdde den 15 november samma år. Han innehade uppdraget fram till sin pension 2017.

Göran Lambertz sticker minst sagt ut då han ständigt hävdat Thomas Quicks skuld till dom mord han nu friats från, vilket är en ståndpunkt som han har fått skarp kritik för. Att hävda Quicks skuld är lika korkat som att försätta sig i den situation där man blir misstänkliggjord för våldtäkt. Personligen så håller jag det för högst osannolikt att Lambertz skulle ha gjort sig skyldig för en regelrätt våldtäkt utan jag tror förr att det var ett initialt samtycke där den ena avtalspartnern tog till reträtt.

Häktningsframställan

Häktesprotokoll

Dagboksblad

Göran Lambertz 
Anonym76014
Ojdå
Anonym76014
Vad tror ni?
Anonym64616
Samt att kvinna i fråga har en liten vana och anmäla våldtäkter lite väl ofta
Anonym76639
Tänker Anna ardin
Anonym131836
uh
Totalt antal användare: 0
Anpassa