Hemlighetsfullhetens virus

Hemlighetsfullhetens virus

Det råder hög sekretess och hysch hysch kring vår kära pandemi

Mitt förtroende för denna dravellpandemi har alltid varit lågt och ännu lägre blev den då jag via en anonym källa fick ta del av nedanstående sekretessblanketer. Enligt källan så får inte innehållet komma allmänheten till dels, vilket jag ej finner förståelse i då det ändå inte framkommer något exceptionellt – men gud nåde den som röjer detta material för personen i fråga riskerar dryga böter, eller i värsta fall skaka galler i upp till ett helt kalenderår.

I skrivelsen så kan man konstatera att Civilförsvarsförbundet använder termer som insatsledare – precis som om det vore krig, eller en omfattande naturkatastrof. Blanketten skall undertecknas varpå handlingen vid arbetspassets första dag skall överlämnas till någon figur som innehar titeln ”FRG Ansvarig”. Den som ombetts underkasta sig till att underteckna detta strängt förbindande avtal skall endast tjänstgöra som parkeringsvakt, vilket dessutom fodrar ett klanderfritt CV. För att riktigt betona allvaret i denna viktiga tjänst så får man heller inte ha varit i klammeri med ordningsmakten – man skall således inte innehavt en roll där man bidragit till en försörjning av rikets små griseknoar, vilket i brukligt tal omnämns polis.

När det gäller dom ekonomiska förehavandena så råder det ingen som helt ekonomisk kris – statsmakten lägger nämligen miljarder och åter miljarder för att tilldela sina undersåtar den lilla injektion som krävs för att överheten skola bliva nöjda. Dom stackare trälarna som i ur och skur skall dirigera samfärdseln får också sin lilla ekonomiska beskärda del om 270 riksdaler per arbetad timme – men det ges dock inga penningar för restid eller kostnader som hör därtill.

insats_covid-19_vaccination_information1ssrrr
information-om-sekretess-for-ovriga-anstallda-Covidvaccination - sekretess-for-covid
Sekretess corona pandemin 
Anonym66982
Bajs sverige
Anonym68845
kunskapen om virus och vaccin är klassificerad, enligt WHO (rena skurkar lär det vara btw) i samma säkerhetsnivå, om jag fattat det korrekt, som kunskapen om kärnvapen....

btw, vaccinet misstänks vara rena giftet. det enda som funkar är Jesus Kristus, Den Levande Guden!
Anonym70383
vaccinet är ofarligt
Anonym103162
Vad var konstigt i dessa dokument? Kasta foliehattarna tack.
Totalt antal användare: 0
Anpassa