Det Polisiära klenmodet

Det Polisiära klenmodet

Misstänkta brottslingar skriker corona – och hostar mot polisen

Publicerad igår 21:00

Coronautbrottet innebär en utsatt arbetssituation för landets poliser. Hittills har drygt 130 coronarelaterade incidenter rapporterats in av polisanställda. – Alla vi kommer i kontakt med kan vara potentiella smittbärare, säger det nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson.

I Norge dömdes en man till fängelse för att ha spottat mot poliser och hotat med coronaviruset. Liknande incidenter har även inträffat i Sverige.

-Det finns flera exempel på det. Man utger sig för att vara smittad och springer mot polisen och hostar eller spottar, säger Patrik Danielsson som är Polisförbundets nationella huvudskyddsombud.

Enligt honom är det en taktik som används av vissa som inte vill ha med polisen att göra och som vill försöka undkomma ett gripande. Taktiken har förekommit även tidigare men har fått ett uppsving i takt med coronavirusets spridning.

-Vi måste alltid utgå från att personerna är smittade, det måste alla poliser ha med sig ute i vardagen. Men vi kan inte sluta göra vårt jobb utan får hantera läget utifrån det.

Drygt 130 coronatillbud

Fram till i måndags hade drygt 130 tillbud med koppling till coronaviruset rapporterats in av polisanställda. Det handlar oftast om poliser som kommit i kontakt med misstänkt coronasmittade i samband med gripanden, när de hjälper sjukvården, vid passhandläggning eller liknande.

-Det finns en allmän oro inom hela polismyndigheten. Vi påverkas av det som händer runt omkring oss, men inte till den grad att det hindrar oss från att göra vårt arbete, säger Patrik Danielsson.

Han menar att det ställer högre krav på de enskilda poliserna att använda den skyddsutrustning som finns tillgänglig, att hålla avstånd, sköta handhygien och så vidare.

-Vi har en verksamhet som kräver att vi är igång hela tiden, säger Patrik Danielsson.

Allvarliga händelser rapporteras vidare

De tillbud som anses allvarliga rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Hittills har Arbetsmiljöverket fått in drygt 60 tillbuds- och olycksanmälningar kopplade till coronaviruset.

Majoriteten av anmälningarna gäller vård och omsorg och handlar om anställda som har kommit i kontakt med smittade personer. Men det finns också exempel på incidenter inom polisen, på Systembolaget och inom postverksamheten.

Slut citat.

Jag har gått med i en facebookgruppen ”Brottsplats Örebro” där administratören har delat en länk till SVT Nyheter varpå man känner sig manad till att göra ett litet inpass på inlägget ”Misstänkta brottslingar skriker corona – och hostar mot polisen”, vilket kommenterats vilt i kommentarsfältet, så man får väll se hur länge man blir kvar i gruppen för reglerna säger väll att tonen skall vara god – i vart fall då det gäller reflexionerna avseende överheten.

Själv så tycker jag ett det är ett kolossalt gnäll från ordningsmakten då det gäller deras påstådda utsatthet. Förra året så fanns det i Sverige 19.435 konstaplar i tjänst och enligt ovanstående redogörelse så är det 130 tillbud med koppling till coronan som inrapporterats vilket oroar Nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson oerhört mycket. Det skall dock poängteras att det ej framkommer i artikeln om att poliserna blivit smittade utan det handlar endast om misstänkta tillbud, varpå dom 60 fall som anses vara allvarliga vidarerapporterats till Arbetsmiljöverket. Patrik Danielsson uppmanar ju också till ett större enskilt polisiärt ansvar då det gäller till att använda tillbörlig skyddsutrustning vilket jag ser som ett överflödigt påbud då ett flertal av ingripandena görs i full stridsmundering. Kontentan blivo 99,4 procents gnäll för den lite dryga halva procenten av poliser som anses sig drabbad. Det är således mycket skrik för lite ull.

Man borde istället – enligt mitt förmenande, beakta sjukhuspersonalens utsatthet då dessa verkligen kommer i kontakt med coronan. Inte står dessa arma trotjänare på barrikaderna och orerar över smittspridningen. Därav så är det faktiskt lite sarkastiskt att polisen som oftast vill visa sig på styva linan nu hyser både agg och stor rädsla för det lilla viruset. Man kan undra om inte flertalet av konstaplarna redan bär på sviterna från svininfluensan, vilket den tidigare tjänstgörande polisbefälet Jörgen Jansson omvittnar, då han i tjänst både knarkade upp beslag och doppade veken i självmordsbenägna psykfall som han hittat i tjänst och på nätet.

Slutligen så vill jag påkalla uppmärksamheten för några av dom kommentarer vilket återfinns i ”Brottsplats Örebros” kommentarsfält.

Linda Blomqvist kommenterar incidenten med att hon ”blir så jävla förbannad. Jävla pack. Vad skall polisen behöva stå ut med. Släpp hundarna på dom vidriga packen.”

Inlägget får mig att tänka på nazismen där SS officerarna bussade byrackorna på judarna vilket knappast äro en adekvat handling då det finnes andra icke polisiära yrkesgrupper som saknar våldsbejakande befogenheter då dessa bemöts med skrik och nysningar.

Kent Bogefors visar en större aggression då denne tycker att man skall ”skjuta dom i bena” varpå dom liggandes kan spotta, vars betraktelse visar på ett förstånd i nivån på dom som kommenteras.

Carene Pålsgård vill klassa det hela som ”våld mot tjänstemän” varpå hon vill ”bura in dom extra länge.” Denna argumentation kan bara bemötas med en upplysning om att våld äro ett handgemäng. Skrik och spott är således ingen fysisk illgärning. Jag ställer mig också frågan till Carenes definition av tiden på inlåsningen av extra länge.

Lena Ekeberg anser att ”DRÄGGET ska ut ur landet.” Lena måste därav anse att alla som spottar och skriker äro passlösa existenser från en icke skidåkande nation – kanske hemmahörande på ”fel” sida om ekvatorn varpå dom då enligt henne skall kategoriseras som DRÄGG.

Lena Dahlström vill återinföra dödstraffet – utan rättegång – då hon anser att det är ”bara skjuta dom”, för att på så vis hålla avståndet, vilket äro en rättsskipning långt ifrån vår anglosaxiska rättsordning.

Mattias Durnell äro av samma åsikt som Lena Dahlström då han vill skjuta dom på 1,5 meters avtånd, varpå man får uppmana Mattias till att förbygga smittspridning genom ett nyttjande av skyddsbeklädnad.

Det är för mig oroväckande när ett litet virus skapar så mycket hat så att medborgarna önskar låsa in och avrätta oliktänkande medmänniskor utan rättslig prövning då dessa ser coronahysterin med lite ironi istället för gå på den skräckpropaganda som vi dagligen matas med. Det råder således ingen måtta sans eller balans då mänskligheten lyder under trons lydnad. Man lyder för att man tror – och man tror för att man måste lyda.