Flygskam

Flygskam

FLYGBRANSCHEN I KRIS

SAS varslar 5 000: ”Ett tufft beslut”

Publicerat av Sveriges radio 2020-04-28 kl 08.04

SAS offentliggör i dag planer på att dra ner sin personalstyrka med 5000 heltidstjänster.

Av de 5 000 anställda som ska bort från flygbolaget finns cirka 1 900 i Sverige, 1 300 i Norge och 1 700 i Danmark, enligt ett pressmeddelande.

Orsaken är enligt bolaget att anpassa organisationen till väntad lägre efterfrågan på flygresor även flera år efter det att coronakrisen klingar av.

-Vi kan konstatera att covid-19 har skapat en global kris i samhället i stort och i flygindustrin i synnerhet, säger SAS vd Rickard Gustafson.

-Vår förhoppning var att efterfrågan på flygresor skulle komma tillbaka relativt snabbt, så kommer det inte bli, säger Gustafson.

Neddragningarna av 5 000 tjänster motsvara cirka 40 procent av det totala antalet tjänster på SAS. Wilhelm Tersmeden som är ordförande i SAS-sektionen av Svensk Pilotförening säger att han har förståelse för beslutet.

-Vi tar emot det här beskedet med tungt hjärta men vi har ju sett utvecklingen i flygindustrin, så vi har förståelse för att bolaget måste göra det här, säger han.

Slut citat

Av ovanstående artikel att döma så kan man bara konstatera att det kostar då man räds för Coronan, vilket kan implementeras på vad som komma skall om man anammar miljön och dom styrandes vilja till att låta planen stå. Man kan således utgå ifrån att dagens besked utlöser ett glädjerus på miljöpartiets kansli varpå champagnekorkarna smäller i taket medan dom SAS-anställda får tillbringa sin tid i de blå – fast enkommet i sinnet istället för i skyn.

Den samhällsekonomiska effekten av det hela kan dock bäst beskrivas med att nära 60 procent av dom totala skatteintäkterna härör från skatt på arbete, framförallt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Detta blir rent matematiskt i kronor och ören för dom 1900 SAS-anställda, vilket avser den svenska delen, där dom tillsammans genererar ett inkomstbortfall på 383.241.400 kronor och då har jag endast beaktat den avdragna skatten på en lön som uppgår till 30.000 kronor, samt där tillkomna arbetsgivaravgifter som årligen motsvarar 88.594 kronor, vilket självfallet är individbaserat. Skall man därtill medtaga konsumtionsskatten så blivo siffrorna betydligt högre.

Jag hoppas därmed att folket slutar i att känna denna flygskam som nu torde nedgraderas till dom femtusen arbetslösas nivå, för skall mänskligheten, likt Greta idel förlita sig på tåg, så lär vi nog få vandra längs rälsen – speciellt här i Svedala där spåren äro både krokig och lös. För att inte tala om skicket på den maskinella utrustningen som knappt klaffar då kvicksilvret får lite hybris. Därav så rekommenderar jag eder alla till att nyttja såväl bil som flyg – om inte annat för ekonomin och  miljöns skull då detta effektiviserar resandet avsevärt.