Jörgen Hjärtar Charlie

Jörgen Hjärtar Charlie

Skjutgalet polisbefäl frias från våldtäktsanklagelser

Jag inser att offentlighetsgörandet av brottsoffer vållar ett massivt fördömande, men efter att ha läst igenom 727 sidor av förundersökningen så råder det inga som helst tvivel om att det – så kallade – brottsoffret ränner med löst förtal, vilket är en uppfattning som även delas av Örebro tingsrätt som i alla delar friar polisbefälet Jörgen Jansson från våldtäktspåståendet. Därav så har jag gjort ett sammandrag ur den 68 sidiga domen som givetvis är medtagen i sin helhet, vilket går att beskåda via den länk som återfinns i slutet av inlägget. I domen så kan man ta del av en mycket detaljerad redogörelse för hur tingsrätten avvägt händelseförloppet, varpå det icke råder några som helst tvivel om att den tilltalade polisbefälets utsago vinner stöd i målsägandes vittnesuppgifter. Det finns således inget brottsoffer utan endast en beskyllerska.

Målsägande föddes den 6 maj 1998 som Sanna Alva Artursson. Hon tycks vara en vilsen själ – inte minst då det gäller sin könsidentitet. Därav så har namnbyten avlöst varandra. Enligt skattemyndigheten så skall hennes nuvarande namn Charlie vara könsneutralt, vilket kan förklara namnbytet från Sanna Alva till Charlie Sanna som sedermera byttes till Charlie Anton för att slutligen bytas till Charlie Alva. Efternamnet har dock alltid förblivit det samma och hon har sedan våldtäktsbeskyllningen flyttat sin adress från sin tidigare hemvist Nytorgsgatan 32 i Hallsberg till Granhöjdsgatan 15 i Östansjö, vilket är en adress som innehas av hennes mor.

Charlie påbörjade en så kallad könskorrigering, men på grund av psykisk instabilitet så slutfördes aldrig ingreppet utan förblev mellantinget feminint maskulint. Hennes psykiska hälsotillstånd märktes även i dom upprepade besök hon gjort hos psykiatrin, samt i hennes självskadebeteende vilket tidvis kunde ta sig uttryck i en självmordsbenägenhet. Man kan således grubbla över huruvida polisbefälet Jörgen Jansson kände till den psykiska instabiliteten då denne sökte upp Charlie Artursson på mötesplatsen Bodycontact där hon i sin profil beskrivit att denne gärna träffar poliser eller militärer medan Jörgen Jansson angivit att han är dominant som älskar sex med få tabun – en böjelse han gärna lever ut med kvinnor som uppskattar det samma.

Sammantaget så kan man konstatera att det är två allena och relativt tragiska människor som tagit sin tillflykt till dom köttsliga lustarna varpå konstapel Jansson, inte bara uppfyller sina egna, utan även Charlie Arturssons hemliga böjelser. Den som önskar mer vetskap om den – före detta – polisbefälet Jörgen Jansson kan se inlägget ”Don Juan” från den 14 december 2019, om inte annat så följer här nedan ett litet utdrag av tingsrättsdomen B 6443-19.

 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

Lars JÖRGEN Jansson, 19710612-6639
Universitetsgatan 11 A Lgh 1002
702 81 Örebro

Offentlig försvarare:
Advokat Håkan Andersson
Advokathuset Actus AB
Fabriksgatan 8
702 10 Örebro

Målsägande
Charlie Artursson 19980506-2347
Nytorgsgatan 32
694 33 Hallsberg

Målsägandebiträde:
Advokat Ylva Hagstedt
Advokatbyrån Hagstedt & Bokvist AB
Olaigatan 17 C
703 61 Örebro

DOMSLUT

 Brott som den tilltalade döms för

 1. Dataintrång, 4 kap 9 c § 1 st brottsbalken 2018-03-18 — 2019-11-25 (28 tillfällen)
 2. Tjänstefel, 20 kap 1 § 1 st brottsbalken 2019-09-04
 3. Brott mot tystnadsplikt, 20 kap 3 § 1 st brottsbalken 2019-04-29 — 2019-06-12 (3 tillfällen)
 4. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 2019-12-08 — 2019-12-11

Åtal som den tilltalade frikänns från

 1. Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st 1 men och 3 men 2 p brottsbalken 2019-12-09
 2. Rattfylleri, 4 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 2019-12-11

Påföljd m.m.
Villkorlig dom

Skadestånd
Charlie Artursson, skadeståndsyrkande avslås.

Förverkande och beslag

 1. Beslaget av Charlie Arturssons mobiltelefon ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Charlie Artursson.
 2. Beslaget av Jörgen Janssons mobiltelefoner och väska ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Jörgen Jansson
 3. I beslag tagen narkotika samt vågar förklaras förverkat. Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

 1. Håkan Andersson får ersättning av staten med 265 228 kr. Av beloppet avser 181 122 kr arbete, 27 628 kr tidsspillan, 3 433 kr utlägg och 53 045 kr mervärdesskatt. Jörgen Jansson ska betala 24 570 kr av denna kostnad till staten.
 2. Ylva Hagstedt får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 91 127 kr. Av beloppet avser 71 113 kr arbete, 1 606 kr tidsspillan, 183 kr utlägg och 18 225 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträdet.

ÅTALET I DOMSBILAGA 1 – Åtalspunkten 1 (våldtäkt)

Jörgen Janssons inställning

Jörgen Jansson har förnekat gärningen i åtalspunkten 1, och har bestritt ansvar för brott såväl vad gäller våldtäkt som oaktsam våldtäkt. Han har vidgått att han och Charlie Artursson har haft sex på den tid och plats som påstås i gärningsbeskrivningen, men har invänt att Charlie Artursson har deltagit frivilligt.

Utredningen

Åklagaren och Charlie Artursson har åberopat den bevisning som anges i domsbilaga 1.

Jörgen Jansson har sakframställningsvis hänfört sig till delar av den av åklagaren åberopade bevisningen.

Följande omständigheter anser tingsrätten klarlagda genom parternas i stort sett samstämmiga uppgifter, vilka får stöd av den skriftliga bevisningen.

Charlie Artursson och Jörgen Jansson har kommit i kontakt med varandra via webbplatsen Bodycontact. Det är en mötesplats på internet där människor kontaktar varandra, huvudsakligen i sexuella syften. Såväl Charlie Artursson som Jörgen Jansson har uppgivit att det var i sådana syften som de hade skapat profiler på Bodycontact. Charlie Artursson hade i sin profil beskrivit sig själv varvid hon bl.a. hade angivit att hon gärna träffade poliser eller militärer. Jörgen Jansson, som är polisman, hade i sin profil bl.a. angivit att han älskar sex med få tabun samt att han har en dominant sida som han gärna lever ut med kvinnor som går igång på det.

Parternas kontakt inleddes i och med att Jörgen Jansson den 26 november 2019, via Bodycontact, skickade ett meddelande till Charlie Artursson. Bodycontact är inte ett chatprogram utan kontakt sker genom att personer skickar mail till varandra genom den sidan. Det innebär att det skapas trådar när parterna svarar på varandras meddelanden. Tingsrätten har tagit del av parternas konversation via Bodycontact och KIK. Konversationen via Bodycontact är ingiven till polis av Charlie Artursson som har tagit s.k. print screen på delar av konversationen innan hon har raderat sitt konto på Bodycontact. Det har inte varit möjligt att återskapa denna konversation. Domstolen har således i den delen endast haft tillgång till det som lämnats in av Charlie Artursson. Det ska redan här nämnas att den konversation som givits in av målsäganden och åberopats av åklagaren inte är parternas fullständiga konversation. Parterna är överens om att vissa delar har fallit bort, och det är även uppenbart att så är fallet för den som läser det som givits in.

Jörgen Jansson kontaktade Charlie Artursson och uppgav att han var polis och undrade om Charlie Artursson var intresserad av någon som honom. Den 26 november skickade parterna därefter meddelanden till varandra på Bodycontact. De kom överens om att övergå till chatprogrammet KIK, eftersom de ville kunna identifiera varandra och det är enklare att skicka bilder över KIK. Båda två har berättat att detta inte är ett ovanligt förfarande för personer som möts på Bodycontact, bl.a. med hänsyn till alla fejkprofiler som skapas där.

Därefter fördes en diskussion på KIK under dagen och kvällen. Diskussionen var sexuell till sin karaktär. De talade om vilka preferenser de har. Jörgen Jansson frågade bl.a. Charlie Artursson varför hon går igång på uniformer varpå hon svarade att hon är undergiven och tycker uniformer, speciellt polis och militär, utstrålar mycket makt och dominans. Jörgen Jansson skrev bl.a. att han ville veta Charlie Arturssons ramar/gränser. Hon svarade bl.a. att hon gillar deepthroat, smisk, örfilar och stryptag, att hon håller på att lära sig tycka om analsex och att det är ”big no” att svälja sperma. Jörgen Jansson svarade att han tyckte detta lät bra och gärna vill bli hennes magister och att han kunde få henne att älska analsex. Han skrev också att han självklart respekterade hennes begränsningar. Han frågade vad Charlie Artursson ville att han skulle göra med henne varpå hon svarade att hon mest av allt ville ”knulla med någon i uniform” och att om han kunde fixa det skulle hon göra ”typ vad som helst”. De talade sedan även om att kanske träffas dagen därpå.

Vid 22-tiden talade de med varandra per telefon. Samtalet varade bara några minuter. De insåg då att Jörgen Jansson kände till Charlie Artursson sedan tidigare, genom hans arbete och hustru. Båda två har berättat att de kom överens om att någon sexuell relation mellan dem inte var lämplig. De fortsatte sedan, kl. 22.07, konversationen via KIK varvid Charlie Artursson bl.a. skrev att det var pinsamt och att hon var känd av varenda polis i Örebro. Hon frågade om de hade träffats någon gång varpå Jörgen Jansson svarade, ”inte direkt”, men att han hade varit på flera jobb när hon skulle ta livet av sig. Hon berättade bl.a. om hur hon hade träffat på en annan polisman i samband med ett självmordsförsök. Jörgen Jansson skrev att han gärna träffade Charlie Artursson ändå, ”men på en annan nivå”. Han erbjöd sig att träffa henne dagen därpå ”helt utan sex och självskadebeteende”. Hon undrade varför han skulle vilja träffa henne, när han kände till hennes bakgrund. Han berättade att han kunde ”ge henne perspektiv”.

Konversationen på KIK avslutades kl. 22.39 den 26 november. Därefter återupptogs kontakten via Bodycontact kl. 23.42. Vid kl. 00.25 den 27 november skrev Jörgen Jansson att han skulle ringa Charlie Artursson. Att de har talat med varandra ytterligare per telefon på natten är klarlagt, bl.a. genom den skriftliga bevisningen. Jörgen Jansson har berättat att det var ett längre samtal som pågick under sammanlagt närmare två timmar. De kom inte att träffas den 27 november, som de hade kommit överens om, eftersom Jörgen Jansson ångrade sig.

Därefter förekom inte någon kontakt mellan parterna förrän Charlie Artursson den 3 december 2019 skickade ett meddelande till Jörgen Jansson på Bodycontact i vilket hon skrev att ”allting fucking spårar ut på riktigt”.

Av utredningen framgår att Charlie Artursson den 5 december blev omhändertagen av polis och förd till akutpsykiatrin eftersom hon mådde psykiskt dåligt och man misstänkte att hon hade för avsikt att begå självmord. Hon fick dock åka hem därifrån efter cirka en timme.

Jörgen Jansson svarade den 8 december kl. 23.28 på Charlie Arturssons meddelande av den 3 december. Därefter fördes, runt midnatt den 8–9 december, en diskussion mellan de båda genom meddelanden på Bodycontact. Den diskussionen är inte helt lätt att följa eftersom delar av den inte givits in i målet. Målsäganden berättade bl.a. att hon ”typ” knarkade ihjäl sig samt att hon blivit tagen av polisen och körd till akutpsyk natten mellan onsdag och torsdag. När Jörgen Jansson frågade vad hon använde svarade hon ”tjack”. Jörgen Jansson erbjöd sig att hjälpa henne på något sätt för att ”komma bort från det destruktiva”. Charlie Artursson svarade att hon inte behövde någon hjälp. Det går av den skriftliga bevisningen att hjälpligt följa diskussionen fram till kl. 00.23 den 9 december. Därefter blir det svårare. Det finns en del meddelanden som ser ut att komma från Jörgen Jansson men där det inte finns någon tidsangivelse och som inte ser ut att hänga samman med det som föregått. På morgonen den 9 december, vid 07-tiden, återupptogs i kontakten mellan parterna via Bodycontact. Nu hade meddelandena åter ett sexuellt anslag. Klockan 07.19 skrev Jörgen Jansson att han var sugen på att ses om Charlie Artursson lovade att vara diskret med att de träffats. Hon svarade att hon inte skulle berätta för någon. Därefter frågade Jörgen Jansson Charlie Artursson vad hon ville att han skulle göra med henne varpå hon frågade vad han ville göra. Han svarade då att han ville smaka henne och låta henne smaka honom. De stämde sedan träff under dagen varvid de kom överens om att Jörgen Jansson skulle komma och hämta upp henne.

Såväl Jörgen Jansson som Charlie Artursson har berättat att Jörgen Jansson sedan hämtade upp Charlie Artursson efter att hon på förmiddagen den 9 december hade besökt Universitetssjukhuset i Örebro. De åkte sedan, med Jörgen Jansson som förare, hem till hennes bostad i Hallsberg. Charlie Artursson har berättat att Jörgen Jansson verkade påverkad av något under bilfärden och att han bekräftade för henne att han hade tagit amfetamin. Detta har Jörgen Jansson i sitt förhör bekräftat. Båda parter har vidare bekräftat att Charlie Artursson frågade om hon fick ta lite amfetamin av det som Jörgen Jansson hade med sig, vilket hon fick.

Såväl Jörgen Jansson som Charlie Artursson har vidare berättat att de tillsammans gick till Charlie Arturssons bostad och att de där snortade amfetamin. Båda två har därefter beskrivit att ett samlag genomfördes. Hur detta gick till har de varit i stort sett eniga om. Tingsrätten redogör nedan för vad parterna har berättat om detta.

Därutöver har Charlie Artursson och Jörgen Jansson lämnat bl.a. de uppgifter som anges nedan.

Charlie Artursson

Hon är född 1998. Det är korrekt att hon inledningsvis i kontakterna med Jörgen Jansson var intresserad av honom på ett sexuellt plan. När hon, efter deras första telefonsamtal, insåg att han kände till vem hon var kändes det inte så bra. Hon har under åren träffat många poliser i samband med att hon har blivit omhändertagen.

Hon har träffat Jörgen Janssons hustru tidigare men, såvitt hon minns, aldrig Jörgen Jansson. Efter telefonsamtalet på kvällen den 26 november sa Jörgen Jansson att han inte kunde ha sex med henne eftersom det inte var professionellt; hon delade uppfattningen. De fortsatte dock att kommunicera med varandra efter att de avslutat telefonsamtalet och han sa att han ville hjälpa henne på olika sätt. Hon litade på honom. När de talade med varandra på telefon skar hon sig samtidigt i armen och berättade det för honom. Hon talade om sitt självskadebeteende och att hon använde droger. Hon skickade bl.a. en bild till honom på sina sår på armen. Den bilden är inte sparad.

Dagen efter ringde hon till Jörgen Jansson, eftersom de hade bestämt att de skulle träffas. Han sa dock att han hade ångrat sig och inte kunde träffa honom igen och att det var oprofessionellt. Därefter hade de inte någon kontakt förrän hon den 3 december skickade ett meddelande till honom på Bodycontact som han svarade på den 8 december. Hon skrev till honom den 3 december eftersom hon mådde dåligt och han hade erbjudit sig att hjälpa henne.

Den 5 december mådde hon dåligt och visste inte var hon skulle ta vägen. Hon gick till en bro i Hallsberg i syfte att hoppa från den, men hon ångrade sig. Hon var på väg tillbaka hem när en polispatrull stoppade henne. Efter en kortare diskussion lät de henne gå hem. Efter att hon varit hemma i bostaden i 20 minuter gick hon ut igen och återvände till bron. Nu klättrade hon över räcket men vågade inte hoppa. Hon bestämde sig för att åter gå hem. Nu mötte hon åter samma polispatrull. De bestämde sig för att omhänderta henne.

Hon hade inte någon avsikt att ha sex med Jörgen Jansson när hon skrev till honom den 3 december. De hade kontakt på natten den 8–9 december och bestämde att de skulle träffas dagen därpå. Hon vet inte hur deras diskussion kom in på sex under natten. Det var Jörgen Jansson som tog upp det igen. Hon förstod att de frågor hon besvarade delvis handlade om sex.

Han skulle hämta upp henne och köra hem henne till Hallsberg. Enligt den kontakt de hade på Bodycontact ville han bara träffas för att tala med henne. När hon insåg att han var påverkad av något i bilen och han bekräftade det frågade hon om han hade något med sig. Hon frågade om hon fick ta lite vilket hon fick. Hon blev lite rädd när han körde bilen påverkad och tänkte att han kanske inte var en så bra person. De talade med varandra i bilen, men inte om sex.

När de kommit fram till Hallsberg tänkte hon mest att hon ville få droger. När de kom in i hennes bostad hade han med sig en väska. I den hade han bl.a. amfetamin. Hon såg inte vad han i övrigt hade i den. Han tog fram amfetamin och de drog en varsin lina. Jörgen Jansson sa sedan att det gav mer effekt om man hade amfetaminet mellan benen. Hon förstod då att det skulle bli sex. Det var inte hennes idé. Hon greps av panik och tänkte bara att hon ville få i sig så mycket amfetamin att hon inte kände något. Hon kände att hon inte kunde göra något för att ta sig därifrån. Hon var för rädd helt enkelt. Hon sa då inte till honom att hon inte ville, hon vet inte varför. De stod i köket och han hjälpte henne av med sina trosor. Han doppade sedan sitt finger i amfetamin och tog med fingret i hennes vagina. Sedan gick han till sovrummet. Hon visste inte hur hon skulle ta sig ur situationen. Hon drog därför ytterligare en lina amfetamin och gick efter honom till sovrummet. Hon minns inte om Jörgen Jansson då hade sina kläder på eller om han redan hade tagit av dem.

Hon ställde sig framför honom och han tog ett grepp om hennes hals. Det var inte speciellt hårt. Det var mer som för att få henne att titta på honom. Han stirrade in i hennes ögon. Han frågade om hon kände av tjacket. Hon hade fått amfetamin på sin kind som han slickade bort. Hon minns särskilt hans blick. Hon kände att hon inte kunde ta sig ur detta på något sätt. Hon har svårt att minnas alla detaljer om vad som hände därefter. Han sa åt henne att sätta sig på sängen, vilket hon gjorde. Därefter genomförde hon oralsex på honom. Han gick sedan ut i köket och hämtade tallriken med amfetamin. Det var lite amfetamin kvar. Han tog det på sitt könsorgan och stoppade sedan in detta i munnen på henne igen. Han tog sedan på sig kondom och hon lade sig på rygg varpå han genomförde ett samlag. Hon var då paralyserad. Det är korrekt att hon varken skrek, grät eller gjorde något motstånd. Hon var dock inte med på det som skedde.

Efter att han hade genomfört ett vaginalt samlag med henne en stund vände han på henne. Han tryckte därefter in en butt-plug i analen på henne. Han ställde vid detta tillfälle inte några frågor till henne och hon sa inte något. Hon gav dock ett ljud ifrån sig som man gör när det gör ont. Sedan stack han in sin penis i analen på henne och då gjorde det mer ont. Han frågade då om det gjorde ont, varpå hon svarade ”ja”. Han sa då att ”det ska göra lite ont i början”. Efter det lade hon sig igen på rygg och han tog av sin kondom och satte sig grensle över henne och körde ned sin penis i halsen på henne. Hon fick då inte någon luft. Sedan fick han utlösning i hennes ansikte. Samtliga olika moment skedde på Jörgen Janssons initiativ.

När det var klart skakade hon mycket. Han frågade hur hon kände sig. Hon vet inte vad hon svarade. De tog sedan mer amfetamin. När Jörgen Jansson sedan skulle gå därifrån sa han att han hade fått ångest för att han nu var en av de män som hade skadat henne. Sedan åkte han därifrån. Han skrev sedan något till henne på Bodycontact. Därefter har de inte haft någon kontakt.

Efter att Jörgen Jansson hade lämnat hennes bostad kom alla känslor och hon drabbades av ångest och panik. Hon ringde till Clara Edvardsson, Jonathan Norgren och sin mor. Dessa ringde hon eftersom de tre vet hur hon mår när hon mår dåligt och de kan lugna ned henne när hon drabbas av panikångestattacker. Clara Edvardsson sa att hon tänkte ringa till polisen. Hon åkte sedan till USÖ för undersökning och i samband med det träffade hon Clara Edvardsson och sin mor. De ville att hon skulle lägga in sig på akutpsyk men hon ville inte det. Hon bodde några dagar hemma hos sin mor innan hon reste på den sedan tidigare planerade resan till Filipinerna. Hon kom hem till Sverige på nyårsafton.

Hon har efteråt raderat sitt konto på Bodycontact. Dessförinnan tog hon print screen på hennes och Jörgen Janssons konversation. Det är möjligt att inte hela konversationen kommit med. Hon försökte att printa så mycket som möjligt. Hon har inte medvetet valt bort några meddelanden. Hon och Jörgen Jansson har inte talat om sex i något av de telefonsamtal de haft med varandra.

Hon har under många år mått dåligt och har haft ett självskadebeteende. Det kände Jörgen Jansson till om henne. Hon har aldrig i deras konversation använt ordet självskadebeteende, så när han har skrivit det så är det ord som kommer från honom. I december 2019 mådde hon väldigt dåligt och hon har mått ännu sämre efter den 9 december. Sedan nyårsafton 2019/20 har hon varit inlagd för LPT samt gjort fyra självmordsförsök. Hon har hoppat av sin utbildning eftersom hon mår för dåligt.

Jörgen Jansson

Han har varit polis i snart 16 år. De senaste åren har han arbetat som yttre befäl. Han har utvecklat ett destruktivt förhållande till sex. Hans liv har tagits över av sex och såväl hans äktenskap och jobb har blivit lidande pga. detta. Som en del i sexmissbruket har han sökt kontakter på Bodycontact. I november 2019 var det åter kaos i hemmet och han och hustrun var på väg isär. Han loggade då in på Bodycontact och sökte på olika annonser.

Han hittade Charlie Artursson, som sökte sex med en dominant man med uniformsyrke, och en kontakt mellan dem inleddes. Diskussionen på Bodycontact och KIK var sexuell. Han fick närmare kännedom om hennes sexuella preferenser. När de talade med varandra per telefon insåg han snabbt att han visste vem hon var. Han har inte träffat Charlie Artursson, men har hört om henne genom jobbet och genom sin hustru. Han kände till att hon hade haft problem i sitt liv. Hans senaste kunskaper om henne var dock ett par år gamla. Han kände i vart fall att det var olämpligt med fortsatta kontakter och sa det till henne. De fortsatte efter det att tala på KIK. Då hade han inte längre någon sexuell agenda med kontakten. Han antog i det skedet att Charlie Artursson använde sex som självskadebeteende och sa att de kunde träffas och prata med varandra. De talade därefter med varandra per telefon under ytterligare cirka två timmar. Det var ett bra samtal och han fick en annan uppfattning om henne. Hon verkade må bra och framstod inte som psykiskt skör utan som stabil. Hon uppgav att sex inte var något självskadebeteende för henne. Han har inte mottagit någon bild från henne där hon skar sig och han uppfattade inte att hon skulle ha suttit och skurit sig under deras samtal. De talade om att ses dagen därpå. Charlie Artursson ringde därefter nästföljande dag till honom. I samband med det talade han dock med sin hustru och han låtsades därför som ingenting och lade på. Han ringde sedan tillbaka till Charlie Artursson och sa att ”vi bryter”.

De hade sedan inte någon kontakt på två veckor. Han befann sig bl.a. på arbete i Malmö. Söndagen den 8 december var han på en julfest och blev berusad. Han köpte även amfetamin. Efter att han hade bråkat med sin hustru loggade han in på Bodycontact. Han såg då det meddelande som Charlie Artursson hade sänt till honom och svarade på det. Diskussionen den kvällen/natten hade inledningsvis inte något sexuellt syfte från hans sida. Charlie Artursson var dock tydlig med att hon inte var i behov av någon hjälp. De började tala om sex. De talade bl.a. om att träffas dagen därpå för att ha sex. Stora delar av den konversation de hade denna natt saknas i åklagarens bevisning, särskilt efter kl. 00.23 den 9 december. Det är 30 – 60 minuter av deras konversation som saknas. Det är framförallt när diskussionen gick över till att bli mer sexuell som delar saknas. Man kan där se en del av hans meddelanden, men inte Charlie Arturssons del av konversationen. Det var fråga om en ömsesidig diskussion om sex. Det saknas även en hel diskussion som de hade angående att Charlie Artursson skulle resa till Filipinerna. Deras diskussioner via Bodycontact bestod av hundratals meddelanden av vilka bara vissa har redovisats.

Morgonen därpå, kl. 07.19, skrev han till henne att han var sugen på att träffas om hon ville det. De talade om vad de skulle göra sexuellt och kom överens om att han skulle hämta upp henne efter att hon hade besökt sjukhuset i Örebro. Även i denna del fattas delar av diskussionen. För honom stod det helt klart att det var ömsesidigt att träffas för att ha sex.

Han hämtade upp henne, enligt överenskommelse. I bilen talade de bl.a. om sex. Han frågade henne specifikt varför hon gick igång på dominans och uniformer. Hon svarade att det var spännande. Hon förnekade åter att det hade något med ett självskadebeteende att göra och blev lite sur på honom för att han frågade om detta. Han hade före det att han hämtade upp henne tagit en lina amfetamin. Han körde även lite snabbt med bilen. Hon påpekade detta för honom och han slog av på farten. Hon frågade honom om han var påtänd varpå han svarade att han hade tagit amfetamin. Hon frågade om han hade något med sig och när han svarade att han hade det bad hon att få ta lite. Hon förmedlade till honom att hon var van vid att använda amfetamin. Han hade en väska med sig och i den hade han amfetaminet samt en del sexhjälpmedel. De hade i tidigare diskussioner talat om sexhjälpmedel. Det var skälet till att han hade dessa med sig.

Efter att de kommit fram till Charlie Arturssons bostad gick de in i denna. De tog lite amfetamin och talade med varandra. Han frågade henne om hon hade provat amfetamin i de nedre regionerna. Han frågade om hon ville prova detta varpå hon svarade ja. Han tog amfetamin på sitt pekfinger och använde sedan det på henne. De hånglade och smekte varandra. När de fortfarande stod upp tog han ett lättare tag om hennes hals. Därefter utförde hon oralsex på honom. De klädde av sig, var och en tog av sina egna kläder, och hamnade i sängen. Han frågade om han fick utföra oralsex på henne. Efter att hon svarat jakande så gjorde han det. Sedan hade de samlag vaginalt och analt. Det är korrekt att han använde en analplugg på henne. Han visade henne den först och frågade om det var ok att han använde den. Han har inte, som antytts, ”bara kört in den” utan var försiktig när detta skedde. Hon gnydde till när detta hände. Han frågade då om han skulle avbryta men hon sa att han skulle fortsätta. Han frågade henne hela tiden om det var ok. Det tycker han inte är konstigt eftersom det här var första gången de hade sex och han ville förvissa sig om att det de gjorde var ok med henne. Han frågade i början hur hon ville ha det och hon svarade ”hårt”. Det avslutades med att han fick utlösning i hennes ansikte. Detta efter att han frågat om det var ok och hon hade nickat. Charlie Artursson har tagit initiativ till det inledande oralsexet. I övrigt är det han som har varit ledande, men hon hade ju efterfrågat en dominant man. Han hade även möjlighet att säga ja eller nej till alla de olika momenten. Efteråt kom hans känslor ikapp honom och han kände att det hade varit en dålig idé. Han kände ångest för egen del. Han frågade om det hade varit ok för henne och hon svarade ja. Han minns inte exakt hur han uttryckte sig. Han minns i vart fall inte att han skulle ha sagt något om att han hoppades att hon inte mådde dåligt pga. det som skett. De talade en stund med varandra. Sedan kramades de och han åkte därifrån.

Han har inte någon gång uppfattat att hon inte ville ha sex med honom och han har inte uppfattat att hon skulle ha varit rädd för honom.

Tingsrättens bedömning

 För en fällande dom i sexualbrottmål krävs, liksom i brottmål i övrigt, att domstolen genom den utredning som lagts fram finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått i gärningsbeskrivningen. Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan och brister eller oklarheter går ut över åklagarsidan. Detta beviskrav kan uttryckas så att det ska framstå som praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än det som åklagaren har hävdat.

Till skillnad från hur det ofta är i mål där domstol har att pröva åtal för våldtäkt så råder i det här målet inte några oklarheter rörande vad som faktiskt har hänt i Charlie Arturssons bostad den 9 december 2019. Att Jörgen Jansson och Charlie Artursson har haft sex är de överens om, och de har berättat i stort sett samstämmigt rörande alla detaljer om vad som skett.

Vad tingsrätten har att pröva är om Charlie Artursson har deltagit i detta frivilligt eller inte. Det är, som angivits ovan, åklagaren som ska bevisa att Charlie Arturssons deltagande inte har varit frivilligt.

Charlie Artursson och Jörgen Janssons berättelser skiljer sig åt framförallt i frågan om vad som var syftet med mötet mellan dem den 9 december. Jörgen Jansson har berättat att avsikten var att träffas för att ha sex medan Charlie Artursson har berättat att de bestämt att de skulle träffas för att tala med varandra, inget annat. Deras uppgifter skiljer sig även delvis åt när det gäller vad de närmare har talat om vid de telefonsamtal som fördes dem emellan, vad de diskuterat i av de delar av konversationen via Bodycontact som inte har sparats samt vad de talade om i bilen på väg hem till Charlie Artursson den 9 december.

När det gäller värderingen av parternas uppgifter konstaterar tingsrätten att Charlie Artursson har berättat förhållandevis utförligt, utlämnande och detaljerat om sina kontakter med Jörgen Jansson och om det som sedan skedde i hennes bostad. Hon har, såvitt framkommit, lämnat huvudsakligen samma uppgifter sedan förundersökningen inleddes. Hon har lämnat uppgifter som inte alltid har varit till hennes fördel, bl.a. att hon frivilligt använt amfetamin tillsammans med Jörgen Jansson samt även i övrigt brukat narkotika. Hon har vidare berättat om sitt dåliga psykiska mående och sitt självskadebeteende. Hennes uppgifter har vidare fått stöd av vad de av åklagaren åberopade vittnena har berättat.

Vad gäller vittnena konstaterar tingsrätten dock att Filip Berglund hade kontakt med Charlie Artursson den 5 december, och alltså endast har kunnat berätta om hennes mående vid den tiden och inte har kunnat ge några uppgifter om vad som skett den 9 december. De övriga tre vittnena har däremot berättat om sina kontakter med Charlie Artursson den 9 december, samt även mer allmänt om hennes mående i tiden före och efter händelsen. Utöver deras direkta iakttagelser av Charlie Artursson har de dock endast lämnat uppgifter om vad Charlie Artursson berättat för dem. Deras uppgifter ger dock starkt stöd för att Charlie Artursson varit upprörd och mått psykiskt dåligt när de haft kontakt med henne den 9 december och därefter.

Clara Edvardsson, väninna till Charlie Artursson, har berättat att det var hon som gjorde polisanmälan efter sitt inledande samtal med Charlie Artursson den 9 december. Först anmälde hon enbart att en polisman hade kört bil påverkad av amfetamin. Efter ytterligare kontakt med Charlie Artursson anmälde hon våldtäkt. Charlie Artursson ville inte att hon skulle göra anmälan och blev upprörd när hon gjorde detta.

Den skriftliga bevisningen bestående i utskrifterna från Bodycontact talar i viss mån mot Charlie Arturssons uppgifter om att de inte träffades i syfte att ha sex. Av de delar av konversationen som tingsrätten har haft tillgång till framgår att Charlie Artursson och Jörgen Jansson har börjat tala om sex igen den 9 december och det var i anslutning till detta som de bestämde sig för att träffas den 9 december. Det är förvisso Jörgen Jansson som skrivit mest om detta, men Charlie Artursson har svarat på hans meddelanden och hon har i sitt förhör vid tingsrätten uppgivit att hon förstod att det var sex som Jörgen Janssons kommentarer handlade om när hon svarade. Tingsrätten återkommer till det faktum att delar av denna konversation saknats.

Även Jörgen Jansson har lämnat en utförlig och förhållandevis detaljerad berättelse. Annat har inte framkommit än att han har lämnat samma uppgifter sedan förundersökningen inleddes mot honom. I någon enstaka detalj har det antecknats andra uppgifter från polisförhör med honom än vad han har berättat i tingsrätten. Även Jörgen Jansson har lämnat uppgifter som framställt honom i allt annat än positiv dager, bl.a. om sitt sexmissbruk och att han brukat narkotika. De uppgifter som han har lämnat har i stora delar fått stöd av den skriftliga bevisningen. Hans uppgift om att delar av hans och Charlie Arturssons konversation via Bodycontact saknas får också stöd av utredningen i övrigt. Det framgår tydligt att framförallt delar av konversationen den 8–9 december saknas. Jörgen Jansson har berättat att de bl.a. talade om sex och att hans meddelanden i delar finns där, men att Charlie Arturssons del av konversationen till stora delar saknas. Den fortsättning av diskussionen som skedde på morgonen den 9 december talar i denna riktning och avsaknaden av utredning i denna del är under alla omständigheter en brist som måste falla tillbaka på åklagaren.

Jörgen Janssons uppgifter, vilka alltså är utförliga och detaljerade, får således i stora delar stöd av den skriftliga bevisningen. Målsägandens uppgifter är inte sådana att de, vare sig ensamma eller med det stöd som finns för dem, kan få företräde framför Jörgen Janssons. De uppgifter Jörgen Jansson har lämnat är inte motbevisade. I de delar där Jörgen Jansson och Sekretess A har lämnat olika versioner av vad som förevarit har tingsrätten därför att lägga Jörgen Janssons uppgifter till grund för bedömningen.

Jörgen Janssons uppgifter om att syftet med att träffas den 9 december var för att ha sex är därför inte motbevisad.

Charlie Artursson har, som framgått ovan, berättat att hon inte ville ha sex med Jörgen Jansson i bostaden. Vad hon har berättat rörande det som skedde i bostaden är att hon blev rädd för Jörgen Jansson när hon insåg att han ville ha sex med henne samt av hans stirrande blick. Charlie Artursson har dock inte påstått att hon för Jörgen Jansson på något sätt visat att hon inte ville ha sex med honom. Hon har inte påstått att han använde sig av något hot eller våld för att tvinga henne till sex. Hon har berättat att Jörgen Jansson gick före henne in i sovrummet och att hon gick efter honom. Det lättare tag om hennes hals som både hon och Jörgen Jansson har berättat om har inte orsakat någon smärta, andnöd eller skada och får anses vara en del i sexakten och inte ett medel för att tilltvinga sig sex. Jörgen Jansson har berättat att var och en av dem tog av sig sina egna kläder. Denna uppgift är inte motbevisad. Av utredningen framgår att Charlie Artursson har varit mer passiv och Jörgen Jansson mer aktiv under sexakten. Jörgen Jansson har dock berättat att hon tog vissa egna initiativ, bl.a. i samband med det inledande oralsexet. Denna uppgift är inte motbevisad. Mot bakgrund av vad som i övrigt framkommit i utredningen anser tingsrätten inte att Charlie Arturssons förhållandevis passiva roll i samband med den sexuella samvaron innebär att åklagaren har bevisat att hennes deltagande inte varit frivilligt. Inte heller de kontakter hon efteråt haft med de åberopade vittnena eller utredningen i övrigt innebär att åklagaren har lyckats bevisa detta.

Tingsrätten har således kommit fram till att åklagaren inte har lyckats bevisa, med det höga beviskrav som gäller i brottmål, att Charlie Artursson inte deltog frivilligt i det som skedde. Eftersom åtalet redan på den grunden ska ogillas behöver tingsrätten inte gå vidare och pröva frågan om uppsåt eller grov oaktsamhet från Jörgen Janssons sida.

Jörgen Jansson ska således frias från åtalet, såväl vad gäller våldtäkt som oaktsam våldtäkt.

PÅFÖLJDSFRÅGAN

Jörgen Jansson förekommer inte tidigare i belastningsregistret.

Av Kriminalvårdens yttrande framgår bl.a. följande.

Jansson bor i hyresrätt tillsammans med sin fru. De har gemensamt 2 vuxna barn. Han har ett prosocialt umgänge och en meningsfull fritid. Jansson arbetar som polis sedan 2003. Den fysiska hälsan är god. Jansson beskriver en sämre psykisk hälsa som är kopplat till ett sexmissbruk som han har behov av hjälp för. Han har vid några tillfällen brukat narkotika men har inte behov av hjälp för att avstå. Jansson konsumerar alkohol men upplever inte någon problematik. Han spelar inte om pengar och brukar inte dopningspreparat. I belastningsregistret daterat 2019-12-18 förekommer inte Jansson.

Frivården gör den bedömningen att döms Jansson för det brott han är misstänkt för går det inte att utesluta ett övervakningsbehov. Han har ett sexmissbruk som han har behov av hjälp för. Jansson uppger med bestämdhet att han inte begått ett brott och programmet Seif är för dömda sexualbrottslingar och av den anledningen vill han inte delta i programmet. Således föreslår inte frivården någon påföljd inom frivården då en skyddstillsyn inte kan fyllas med adekvat innehåll.

Gällande samhällstjänst gör frivården den bedömning att han i sig är lämplig men om han döms för våldtäkt är inte samhällstjänst en påföljd som minskar risken för återfall i brott.

Tingsrätten har även inhämtat ett yttrande från Polismyndighetens Personalansvarsnämnd (PAN). I det yttrandet har angivit att Jörgen Jansson kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom. PAN har vidare upplyst tingsrätten om att det redan har inletts ett skiljandeförfarande på grund av de brott som Jörgen Jansson under förundersökningen erkänt att han har gjort sig skyldig till.

Jörgen Jansson döms nu för 28 fall av dataintrång, tre fall av brott mot tystnadsplikt samt ett fall vardera av ringa narkotikabrott och tjänstefel.

Dom B 6443-19

Jörgen Hjärtar Charlie 
Anonym137046
Jag har hört att gris jörgen även kallad don jauan sökte en tjänst i odensbacken utanför Örebro men blev nekad pga sitt förflutna som polis. Jag har hört att han har en sommarstuga i sköllersta.
Totalt antal användare: 0
Anpassa