Orwells värld

Orwells värld

Stopp för externa insättningar till intagna

Publicerad

24 februari 2020

Kriminalvården tar bort möjligheten för personer utifrån att sätta in pengar till intagna i anstalter och häkten.

Tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg fattade på måndagen ett beslut som innebär att insättningar av privata medel till intagna stoppas från och med 29 februari 2020. Beslutet innebär också att mottagande av kontanter utifrån stoppas omedelbart.

Kriminalvården ska se till att pengar som kommer in till myndigheten och går vidare in i banksystemen är spårbara. Pengar till intagna och pengar från statskassan får heller inte finnas på samma konto.

Myndigheten måste därför stoppa insättningar av pengar utifrån till intagna på häkte och anstalter.

Stoppet beror inte på en enskild persons pengar eller agerande.

Det var i samband med att Kriminalvården började undersöka möjligheten att ge de intagna tillgång till betalkort, som man såg att dagens system inte längre är förenligt med regelverket kring penningtransaktioner, vilket successivt har skärpts.

-Förändringar krävs skyndsamt, så att Kriminalvården kan bidra till att följa de regelverk som gäller för penningtransaktioner, säger Lennart Palmgren, chef för avdelningarna för häkte, anstalt och frivård.

Förändringen är omfattande, men Lennart Palmgren betonar att alla inblandade arbetar för att göra övergången så smidig som möjligt.

Slut citat.

När det gäller kontanthanteringen här i landet så har likvida medel förvandlats till likvidationspest som spridit sig likt en epidemi här i landet, vilket har kunnat skett på grund av att dom svenska medborgarna äro dom mest godtrogna och korkade folket i världen – i vart fall då det gäller tilltron till banker och myndigheter. En annan faktor är att medparten av svedalaborna förblivit till löne och låneslavar, varpå dom måste infinna sig i bankernas regelverk som att exempelvis avstå från fysiska pengar för att istället blotta sina inköp digitalt. Att inte tillåtas hava några kontanter är det samma som att icke hava någon frihet, vi lever således i en ekonomisk diktatur. Banker och stat, som nu blivit det samma, hänvisar allt som ofta till penningtvätt, men är det någon som bukar slant, så är det just de finansiella systemet.

Nu har den tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg anammat galenskapen genom att eskalera den till dom försvarslösa fångarna som redan äro medellösa. Först så avskaffar man kontanter inom kriminalvården. Därefter så tar man bort möjligheten till externa insättningar av digitala medel för att på så vis kuva den redan kuvade och givetvis så hänvisas allt till den så populära penningtvätten, eller som i detta fall, där pengar måste kunna spåras, vilket är nonsens för alla insättningar går ju att spåra. Den som inte inser att allt planerades i samband med kontantförbudet äro en dåre. Större dåre förblir dom som tror att detta endast förblir den intagnes ensak, för denna ensak kommer snart att bli till flerasak då vi alla kommer att leva i Orwells värld.

Sammanfattningsvis så kan man inget annat än att konstatera att herr Strömberg är ett as som fattar beslut som icke enkommet skadar fångar och anhöriga, utan det försämrar avsevärt arbetsförhållandena för hans kumpaner som får en betydligt sämre arbetsmiljö, men det bekommer väll föga diktatorn så jag hoppas verkligen att fångarna lever rövare tills dom får tillbaka sin rätt till att erhålla den rätt som i dagsläget gäller oss andra dödliga.