Kommentarer

Kommentarer

Jahani Asl Ali & El Hani Amin – har vållat kommentarer

Torsdagens inlägg – Jahani Asl Ali & El Hani Amin – har minst sagt vållat uppståndelse. I skrivandes stund så har 14824 personer läst inlägget och kommentarerna har fullständigt haglat in, viket omvittnar om ett engagemang av sällan skådat slag. Det finns dock vissa som sticker ut. Exempelvis mailet som inkom i fredags klockan 06:51 från Cherko Jahani Asl som är far till den äldre förövaren Jahani. I mailet så skriver han följande, varpå han också bifogar länken till inlägget.

 

Hej,

Min son anklagades men ännu ingen prov. Ni har publicerat hans namn och bild. Jag ber er att omedelbart ta bort dessa.

Tack

Hälsning

Sherko

 

Klockan 12:30 samma dag ringer fadern upp mig – ett samtal som varar i tre minuter där han förklarar att det är olagligt att gå ut med namn och bild då han ännu inte är dömd. Jag kan vidgå den faktiska omständigheten om att det inte är pressetiskt, men då Jahani blev ertappad med fingrarna i syltburken så får man väll ändå anse att hans delaktighet uppfyller kravet för publicering. Sherko hotade med stämning och polisanmälning – vilket föga berör mig, varpå jag frågade vad sonen gjorde på kyrkogården, vilket besvarades med ett klick.

Samma dag klockan 23:44 så ringde en energisk dam som inte presenterade sig. Hon verkade angelägen om att inlägget skulle tas bort varpå jag fick uppfattningen om att kvinnan är modern till någon av förövarna. Man blir minst sagt bedrövad över de faktumet om att de bägge saknar förmågan till att förstå allvaret i brotten som begåtts. Det hela framtås som en dåres försvarstal då anhöriga ringer och beklaga sig över offentliggörandet av två individer som begått gärningar som ligger i den övre skalan för det fasansfulla. Jag försökte dock förklara om att jag är lika mån om att publicera dess oskuld – om så nu är fallet – som dess skuld, men kvinnan hotade om stämning och polisanmälan varpå jag ställde frågan om deras vistelse på kyrkogården, vilket även i detta fall besvarades med ett klick.

Samma dag klockan 20:58 så erhöll jag nedanstående mail från expatviking@gmail.com, Robert Svensson.

 

Kära analfabet:

https://jonehrsson.se/jahani-asl-ali-el-hani-amin/

I inlägget ovan försöker skribenten, vem det nu är, att skriva på ett mer sofistikerat vis än skribenten klarar av att hantera.

Man kan finna alldeles uppenbara stavfel som ”dom”, “trotts”, ”knivhugges” med flera. Hen begår även stilbrott då hen skriver ”äro” när hen menar ”är” eftersom hen inte kan blanda etthundra år gamla skrivstilar med mer nutida. Dessutom är grammatiken felaktig och rent allmänt är det oerhört plågsamt att läsa det dåligt skrivna inlägget.

Använd rättstavningsfunktionen i Word eller låt en person med godkänt betyg eller högre skriva inläggen. Det blir patetiskt när folk som förmodligen avklarat grundskolan och kanske även en två- eller treårig gymnasieutbildning i Sverige, och som bor i Sverige, skriver sämre än en svensk som bott drygt tjugo år utomlands och som aldrig använder språket. Man kan inte ta sajtens inlägg på allvar i nuvarande form. Är det vad som eftersträvats?

Du kan själv läsa kommentarerna på Flashback där flera personer har samma åsikt som jag angående ovanstående inlägg.

Slutt//

 

För att reda ut vissa fakta så framgår det via min hemsida om vem jag är, vilket uppenbarligen Besserwissern noterat då ovanstående skrivelse är sänt till min privata mail. För det andra så framgår det av mitt namn om vilket könstillhörighet jag innehar. Jon är ett tämligen maskulint namn varpå jag inte är någon hen, utan en han. När det så gäller dom påstådda stavfelen så har inte rättstavningsfunktionen i World rödmarkerat någon del av skrivelsen. I dom fall grammatiken anses vara felaktig så kan jag bara upplysa herr Svensson om att din hänvisning till Flashback, som du uppenbarligen anser vara stilbildande för den svenska skriften, äro patetiskt. När det gäller inslagen av den hundraåriga skrivstilen i mina texter så kan jag bara upplysa hen om att det finns ett flertal verk med liktydigt ordval, vilket är skrivna av större skribenter än oss stilister. Ett exempel på denna sammansvärjning mellan gamla och nya ordalag äro lagboken där ordet ”äro” används flitigt – så också ”eljest”.

Om Besserwissern skulle beredas tillfälle till att vittna i domstol så skulle hen få sig en blandning av gamalt som nytt då denne eventuellt få avlägga en sanningsförsäkran, vilket lyder på följande vis.

”Jag Robert Svensson. Lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Att bryta mot detta är att begå ”mened”.

När det gäller det patetiska så förstår jag inte vad herr Svensson menar? Vem är det som förmodligen avklarat grundskolan, och vem är det som bott dryga tjugo år utomlands och som aldrig använt språket – är det hen själv?

På frågan om vad som eftersträvas så syftar sidan och dess inlägg till att belysa frågor kring medialt uppmärksammade mål där fakta inhämtas från landets rättsvårdande myndigheter, vilket också publiceras. Jag beklagar dock att min dåliga skrift plågat herr Robert på ett sådant sätt att det fråntagit fokus på den faktiska omständigheten om att två personer med utländsk härkomst förnedrar och våldför sig på två svenska tonårspojkar då dessa fick uppleva den fasansfulla förnedringen om att bli våldtagna, knivhuggna och skenbegravda. Detta faktum ger mig själ nog till att följa upp ärendet.

Med vänliga hälsningar

Analfabeten…

Kommentarer 
Totalt antal användare: 0
Anpassa