הציווי של בנימין נתניהו – בואו להשמיד את כל הפלסטינים

הציווי של בנימין נתניהו – בואו להשמיד את כל הפלסטינים

Benjamin Netanyahus budord – låt oss utrota alla Palestinier

Tisdagen den 24 oktober förra året så sa FN:s generalsekreterare – Antonio Guterres, under ett möte i säkerhetsrådet att kriget mellan Israel och Hamas hade skapat en kris i Mellanöstern som ”växer allvarligare för varje timme”.

Gutarres sa vidare, ” Att kriget i Gaza rasar och riskerar att spridas i hela regionen. Splittringar splittrar samhällen, spänningar hotar att koka över.”

Hamas attack mot Israel den 7 oktober gjorde att över 1 400 israeler dödades i striderna. Israel har svarat med ett bombardemang av Gaza. Enligt Gazas hälsoministerium har mer än 5 700 palestinier dödats under dom två första veckorna sedan kriget började.

Guterres fördömde Hamas-attacken och krävde frigivning av gisslan samtidigt som han noterade att attacken ”inte skedde i ett vakuum”

”Det palestinska folket har utsatts för 56 år av kvävande ockupation. De har sett sitt land ständigt slukas av bosättningar och plågas av våld; deras ekonomi kvävts; deras folk fördrivits och deras hem rivits. Deras förhoppningar om en politisk lösning på deras svåra situation har försvunnit”, sa Guterres, vars uttalande skapade en chockvåg bland det judiska folket.

”Det palestinska folkets klagomål kan inte motivera de fruktansvärda attackerna från Hamas, och dessa fruktansvärda attacker kan inte rättfärdiga det palestinska folkets kollektiva bestraffning.”

Guterres uppmanade också att bränsle skulle släppas in i Gaza, vilket för närvarande blockeras av Israel. Han sa att FN:s ansträngningar att distribuera bistånd inte skulle vara möjliga utan bränsle till lastbilar och att Gazas sjukhus inte skulle kunna fungera utan elektricitet.

Väl värt att veta är att inom den judiska befolkningen så finns det mycket starka skiljelinjer som inte enbart består i en troendesfråga utan också dess uppfattning beträffande sionismen. Det vill säga – den rörelse som i slutet av artonhundratalet började propagera för ett skapande av staten israel och behovet av ett nationellt territorium för det judiska folket. Dom ultraortodoxa judarna som uppstod under 1800-talet var oftast starkt emot sionismen, vilket berodde på att dessa ansåg att rörelsen missbrukade de religiösa begreppen och misstolkade den judiska heliga skriften ”Talmud”. För dom så var bland annat, Sion, Israel och Jerusalem, okränkbara begrepp som det inte fick tömmas på.

Situationen i USA såg dock något annorlunda ut. Här var marionetten av såväl rabbiner som lekmän positiva medan dom europeiska Ashkenazi judar var emot, vilket förmodligen berodde på att dom flesta av dessa ansåg sig vara väl integrerade i sina hemländer, varpå dom såg en risk med att man skulle förlora acceptansen och det inflytande som man då besatt. Dessa judar härstammar från de medeltida Tyskland och norra Frankrike varefter dom senare bosatte sig i Polen och andra östeuropeiska områden. Ashkenazi judarna har en högre utbildningsnivå och en unik kultur och därtill ett säreget språk – ”jiddisch”, vilket är en blandning av hebreiska, tyska och det slaviska språket.

Woodrow Wilson var amerikansk president mellan åren 1913 – 1921. Han mottog Nobels fredspris år 1919 och är känd för att ha stöttat förslaget om att bilda staten Israel för det judiska folket. Det sägs att man helt enkelt ville bli av med judarna på vilken man önska förvisa dom så långt bort som möjligt. Förslaget kallades Balfourdeklarationen och kom till 1917, vilket var ett initiativ från britterna som under denna tid styrde Palestina. Därmed så hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse, vars uppkomst bidrog till starten på Palestinakonflikten.

Idén hade först kläckts av Theodor Herzl som var en Österrikisk judisk journalist, dramatiker och därtill en politisk aktivist som för övrigt aldrig vistats i Palestina. Han föddes den 2 maj 1860 i Budapest och gjorde sig mest känd som grundare och president för Zionist Organization. Theodor Herzl publicerade år 1896 sitt sionistiska manifest, ”The Jewish State” Han ansåg således att judarna behövde en egen stat i Palestina eller Argentina. Theodor Herzl avled den 3 juli 1904 i Edlach, varpå han endast blev 44 år gammal.

Det måste understrykas att det territorium som Israel idag omfattar tidigare befolkades av 83 procent muslimer samt 11 procent kristna och endast 5 procent judar vars data härrör från en ottomansk undersökning genomförd 1914. Bland muslimerna så var det ett fåtal som inte var antisemiter. Den brittiska militären bedömde dock att förslaget inte skulle kunna gå att genomföra utan stora militära insatser där det då skulle krävas att man permanent måste vidmakthålla styrkor på cirka femtiotusen man.

Kring den sionistiska rörelsen flockades allt fler som nu ville stärka den judiska identiteten varpå vissa talade sig varma för att judarna åter skulle börja tala hebreiska – ett språk som i praktisk mening hade varit dött sedan tvåhundratalet. Språkfrågan kom därtill för många att även gå hand i hand med den religiösa frågan varpå dom ultraortodoxa judarna allt tydligare uppfatta sig som sionister. För att visa sin nationalistiska nitiskhet så började flertalet tillresta judar tala hebreiska efter att dom anlänt till Israel.

Dom orientaliska judarna i israel uppgår idag till drygt halva befolkningen och dom har ett starkt och växande inflytande över den israeliska politiken. Det är huvudsakligen bland dessa som dom ultraortodox ”Haredi” som är en av den mest konservativa varianten av judendomen, varpå dessa nästan alltid förkastar den moderna världsbilden vilket leder till att dom undviker kontakten med dom sekulära judarna samt dem som inte äro judar. Bland dom orientaliska judarna finns även gruppen ortodoxtroende judarna, kallat ”Dati”. Denna grupp betonar vikten av att följa den judiska heliga skriften Torah och andra judiska lagar. Dessa är dessutom kända för att vara mycket strikta i sin tolkning av dom judiska lagar och för att inneha ett mycket följdriktigt leverne.

Enligt den mycket välrenommerade professor John Mearsheimer som föddes den 14 december 1947 i Brooklyn, så utgör 13 procent av det israeliska folket av ultraortodoxa judar. Dom har också enligt professorn ett väsentligt högre födelsetal än dom övriga judiska grupperna. Professor Mearsheimer menar vidare att deras kvinnor genomsnittligt föder 8 barn vars höga fertilitet resulterar i att den ultraortodoxa befolkningen fördubblas vart 12:e år. Ett annat faktum är att männen tillika vägrar militärtjänstgöring och annat arbete vilket innebär att dessa lättjefulla judar går på socialbidrag, varpå dessa är en stor belastning för hela det israeliska samhället.

Haridi, dom ultraortodoxa har liksom fundamentalistiska islamister åsikter som är mycket svåra att förena med den modern sekulär demokratin. Enligt Pio international så är det bara 58 % av dem som anser en sådan demokrati vara förenlig med en judisk stat. Hela 86 % av Haridi, vill icke, desto mindre liksom 69 % av Dati – att den judiska lagen ”Halacha” ska ha företräde framför dom demokratiska principerna.

Halacha är det hebreiska namnet på dom delar av Talmud som utgör den samlade judiska lagen. All judisk lag kan härledas till såväl den skriftliga som utgörs av den hebreiska bibeln, Tanach, respektive den muntliga som enligt traditionen gavs till Moses på Sinaiberget. Denna lag fördes muntligen vidare fram till exilen i Babylon, där den riskerades gå förlorat varpå den skrevs ned.

Uppseendeväckande många Masorti, det vill säga vanliga troende judar – 32 procent av dessa anser precis samma sak. Bara dom sekulära judar, Hilonim som inte följer dom ortodoxa judiska traditionerna är till 90 procent emot. Eftersom dessa är i minoritet bland judarna i Israel så kan man undra hur länge den israeliska demokratin kommer att hålla? En viktig skiljelinje går här vid hur man kommer att agera när det gäller den israeliska Högsta domstolen. Denna består av 15 ledamöter, varav 14 är Ashkenaziim judar och eftersom man väljer sina efterträdare själva så är denna majoritet bestående. Det skall dock tilläggas att parlamentet besitter makten till att upphäva denna ordning, vilket med stor sannolikhet snabbt skulle förändra förutsättningarna för hela israels statsförfattning.

Ashkenazys är en grupp judar som på medeltiden bosatte sig i Tyskland och norra Frankrike varpå dom senare spred sig till Polen och andra östeuropeiska områden. Det finns cirka tio miljoner av denna grupp av judar som innehar en nedärvd sed av lärande vilket resulterat i att denna grupp som endast består av 0,2 procent av värdens befolkning lyckats kamma hem mer än 20 procent av alla nobelpris som delats ut genom tiderna.

Dom ultraortodoxa Haredi-judarna som betraktar sig själva som den mest religiösa autentiska gruppen beräknas utgöra cirka 1/3 av judarna i Israel. Ingenting talar därav för att israels policy mot palestinierna kommer bli mindre konfrontativ i framtiden – tvärtom – för över 3 miljoner palestinier lever på västbanken och över 2 miljoner i Gaza. Bara 1,6 miljoner skulle då återstå inom Israels internationellt erkända gränser, vilket totalt blir 6,6 miljoner, vars siffra egentligen redan äro förlegad – och detta trots den strävan om en snabb födslotalstrategi bland vissa av den judiska falangen så är ändå palestinier som lever inom det territorium som Israel anser vara sitt, på väg att gå om judarna i antal. Just nu väger det jämnt, 7,3 miljoner vardera – bortsett från en liten övervikt för palestinierna, vilket baserar sig på inofficiella beräkningar. Israel är i praktiken en segregationsstat precis som Sydafrika en gång var. Därav så bör man ägna en tanke på hur man skall tillämpa dom parlamentariska rättigheterna så att dom inte förblir totalitära.

Till saken hör också att likheterna mellan Hariri och Hamasislamister är tillsynes påfallande lika. Tolkningen av talmud är ofta lika absurd som den kan vara i andra trossamfund och etniciteter. Det Haririska folket läser således Tora som djävulen skulle läsa bibeln. Det är en oförsonlighet som kommer på förstaplats. Man vill till varje pris återuppbygga det judiska templet som romarna rev år 70 efter Kristus, varpå man önskar riva den heliga Alaskamoskén – den tredje viktigaste moskén, vilket då skulle resultera i att man startar en intifada bland 2 miljarder muslimer – ett faktum som man tycks vara helt likgiltiga till. Man vill ju också driva ut och helst iscensätta den utrotning på palestinier som Hitler brukade på dom som nu lever rövare – ett verkligt förhållande som styrks av dagens agerande där massmord tycks vara Israelernas modus – historien upprepas – fast i omskriven form.

Snart får väl omvärlden betrakta ockupationsstaten Israels murar och staket mot Gaza med skyltar innehållande inskriptionen: כל ציות לבנימין נתניהו – המשחרר שלנו

Under decennier så har Israel ockuperat västbanken och i åratal så har israel upprätthållit en olaglig blockad och skapat världens största utomhusfängelse. Tusentals palestinier har genom åren suttit fängslade utan rättegångar och utan grund. Miljoner människor i Palestina har nekats rätten att återvända till sitt land som deras förfäder fördrevs ifrån. Miljoner förnekas rätten till självbestämmande och sin rätt till en egen framtid. Vad som spelas upp för våra ögon idag är den normala aktiviteten av den israeliska staten. Fångar misshandlas förnedras och torteras, vilket vi känner till. Dom palestinska byarna töms – det känner vi också till. Alla dessa olivlundar som förstörs – det är heller inget nytt.  Byggnader införda med internationella medel, raseras av den israeliska staten – det är en vetskap som vi också besitter. Utomrättsliga avrättningar har vid ett flertal tillfällen påtalats. Flygbombningar med vit fosfor som alstrar en höggradig värme vilket får palestinierna att brännas levande – eller i vart fall drabbas av obotliga brännskador. Palestinska fångar avklädes in på bara kroppen och tvingas frysa i upp till 20 timmar. Som om inte detta vore nog så duschas dom med iskallt vatten och pryglas med påk på känsliga kroppsdelar. Detta är normala metoden för ockupationsmakten Israel. Därav så är den israeliska regeringens hållning och agerande under mycket lång tid oerhört oanständigt. Israel har således under decennier brutit mot folkrätten och den internationella humanitära rätten.

Det är minst sagt uppseendeväckande att vår del av klotet har låtit dessa övergrepp ske. Än värre torde det väl vara att den breda allmänheten undanhållits informationen om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu själv har stöttat Hamas, vilket uppenbarligen inte äro några problem då beslut om fortsatta handelsavtal och vapenförsäljning skola fattas. Att israel också avslöjats med spioneri på sina egna allierade spelar föga någon roll då jänkarna ser till att Israel blir en av världens starkaste USA-ledda armé.

Sedan den sjunde oktober förra året så har vi sett tvångsförflyttning av civila i Gaza. Vi har sett bombningar av sjukvårdsinrättningar, vilket lett till att 20 av 36 sjukhus är totalt förstörda varpå dom icke längre äro brukliga. Detta orsakar ett oerhört lidande för patienter – där exempelvis kvinnor tvingas genomföra kejsarsnitt utan bedövning. Israel stryper tillgången till el, rent vatten och mat, vilket resulterar i att hela den palestinska befolkning på 2,2 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl. Israelerna har förutom dom otaliga civila byggnaderna bombat sönder minst tre kyrkor och 157 moskéer. Sedan den 7 oktober så står över sexhundra tusen elever utan någon form av skolgång, vilket beror på att 90 procent av alla skolor idag äro förstörda eller skadade.

I interpellationsdebatten som hölls den 23 januari så nämner utrikesministern Tobias Billström Israel tjugo gånger medans Palestina endast omnämns två gånger. Det visar bara vilken knähund vår utrikesminister är till Benjamin  Netanyahu samtidigt som det visar en tydlig bild om hur regeringen hanterar ett massmord på över trettiotusen varav trettontusen äro barn – och därtill så har mer än sextiotvåtusen oskyldiga Palestinier skadats. Som om inte detta vore nog så befinner sig över trehundra sjuttioåttatusen Palestinier i en akut svält, vilket bland annat beror på att Israel stoppar alla humanitära leveranser av mat, vatten och sjukvårdsmateriel. Mer än sextio procent av alla bostäder i Gasa är obeboeliga till följd av de israeliska bombningarna. Innan bombningarna så led åttio procent av barnen i Gaza av PTSD eller andra psykiska besvär. Nu bedöms nästintill alla barn vara i behov av psykologiskt stöd, vilket blir en miljon barn. Israels agerande syftar enbart till kollektiv bestraffning – en vedergällning som den svenska regeringen låter fortgå.

För mig så är dessa illdåd inget annat än ett krigsbrott. Därav så ger jag Hamas mitt fulla stöd till att bomba Israel till den förödelse dom själva i decennier utsatt Palestinierna för.

Free Palestine 
Anonym196655
Free Palestine
Anonym197712
Kristersson om saken
Anonym197712
Anonym202138
Det här hade varit en väldigt intressant artikel om du behärskat det svenska språket!
Jon Ehrsson
Till den anonyme 202134. Om du tycker att mitt svenska språk är för komplicerat så kanske du skulle hålla dig till pekböcker.
Totalt antal användare: 0
Anpassa