Yasin Abdullahi Mahamouds

Yasin Abdullahi Mahamouds

Nu nallar fogden ur Stimburken

Kronofogden har beslutat att konfiskera en del av den häktade rappargangsterns musikersättning från Stim. Orsaken är en skatteskuld som i skrivandes stund uppgår till 95 701 kronor, men Yasin är dock inte allena om att vara föremål för fogdarnas intresse, utan det finns ett flertal entertainers med skulder, vars stimarvode fogden nu önskar lägga rabarber på.

Rappgangstern Yasin Abdullahi Mahamouds är i tryggt förvar då fogden slår till. Han var en av de mest spelade svenska artisterna på Spotify i fjol vilket inbringat stora Stimintäkter. Kronofogdemyndigheten har således börjat rikta intresse för musiker som rör sig i kriminella miljöer och innehar skulder hos myndigheten. Syftet är att inkassera Stim–pengar, vilket är ersättningar som betalas ut då artisters musik spelas i exempelvis radio eller tv.

När jag under dagen ringde till kronofogden för att höra mig för beträffande Yasins skulder så fick jag reda på att denne hade en skatteskuld på 95.701 kronor. Utöver detta så låg det tre mindre ärenden som härrör från Lowell och Gothia inkasso, men dessa låg ännu ej för verkställighet. Jag fick först prata med en kvinnlig fogde på den allmänna upplysningen varpå jag kort därefter kopplades till handläggaren. Det märktes tydligt att fogdarna var märkbart besvärade över min frågeställning, varpå dom vid ett flertal tillfällen efterfrågade mitt fullständiga namn samtidigt som dom undrade om jag blivit ombedd till att ta kontakt med dessa. Jag blev hänvisad till kronofogdens pressavdelning, men jag han dock få ur dom beloppet på Stimersättningen, vilket låg på 256.000 kronor så Yasin har trotts inkomstbortfallet en behållning på 160.299 kronor, vilket med råge räcker till att markera samtliga fält i kiosklistan.

Yasin Kronofogden 
Anonym65757
Varför? Vad vill du få ut av det här?
Anonym66410
Haha folk är ju efterblivna, freeyb
Anonym66769
HEJA FOGDEN!! ❤❤❤❤
Anonym78157
knk
Anonym128234
Vem är du . Du kan väl inte använda polisens logotyp
Anonym138246
Hej du är min enbart
Totalt antal användare: 0
Anpassa