Laxåpedofilen Emil Ingermansson

Laxåpedofilen Emil Ingermansson

Det blev Sju års fängelse för pedofilen Emil Daniel Bamse Ingemarsson

Det blev ett kännbart straff för pedofilen i Finnerödja. Inte nog med att han dömdes till sju års förvaring utan han miste även arbete och vänner, vilket förvisso är en naturlig följd då denna typ av gärningar begås och uppdagas. Den enda som tycks hålla honom när är modern som enligt rykten skyller händelsen på ett vilselederi från likasinnade nätkamrater. Själv så anser jag att man ej kan lasta sina sjuka böjelser på någon annan, så modern får enligt mitt förmenande vara solo om sin tro. Här nedan så följer i vart fall ett sammandrag ur den dom som avhandlar det så uppmärksammade pedofilmål, vilket ägde rum en bit utanför Laxå. Givetvis så återfinns domen i sin helhet i slutet av inlägget.

 

Tilltalad
EMIL Daniel Bamse Ingemarsson, 19890813-5935
Frihetsberövande: Häktad
Mossebo Lilla Borgan 1
695 93 Finnerödja

Målsägande

 1. Sekretess NN1, se Partsbilaga sekretess
 2. Sekretess NN4, se Partsbilaga sekretess

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

 1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken 2020-07-24 — 2020-07-25
 2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st brottsbalken 2018-08-15 — 2020-07-25 (3 tillfällen)
 3. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 2 p och 6 st brottsbalken 2020-07-24 — 2020-07-25
 4. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 2 p och 6 st brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 2 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2019-03-01 — 2020-07-25
 5. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 2 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2018-08-15 — 2019-03-29
 6. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2018-07-17 — 2020-09-01
 7. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 2 p och 6 st brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2019-03-01 — 2020-07-25

Påföljd m.m.
Fängelse 7 år

Skadestånd

 1. Emil Ingemarsson ska betala skadestånd till Sekretess NN1 med 230 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2020 till dess betalning sker.
 2. Emil Ingemarsson ska betala skadestånd till Sekretess NN4 med 50 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 mars 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

 1. Beslaget av trosor ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Sekretess NN1 (Polismyndigheten Region Bergslagen, polisområde Örebro, beslagsliggare 2020-5000-BG114325, nr 1-3).
 2. I beslag tagen vibrator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen, polisområde Örebro, beslagsliggare 2020-5000-BG106769, nr 13:2).
 3. I beslag tagen pekdator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen, polisområde Örebro, beslagsliggare 2020-5000-BG106723, nr 2 ).
 4. I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen, polisområde Örebro, beslagsliggare 2020-5000-BG106723, nr 7).
 5. I beslag tagen mobiltelefon av märket iPhone förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen, polisområde Örebro, beslagsliggare 2020-5000BG106852, nr 1).

Häktning m.m.
Emil Ingemarsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Ersättning

 1. Erik Bengtsson Reiff får ersättning av staten med 109 085 kr. Av beloppet avser 78 273 kr arbete, 8 995 kr tidsspillan och 21 817 kr mervärdesskatt.
 2. Paulina Wånggren får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde för Sekretess NN1 med 59 323 kr. Av beloppet avser 45 209 kr arbete, 2 249 kr tidsspillan, och 11 865 kr mervärdesskatt.
 3. Paulina Wånggren får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde för Sekretess NN4 med 52 013 kr. Av beloppet avser 40 646 kr arbete, 964 kr tidsspillan och 10 403 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M.

Åtalspunkt 1.1 – Åtal för grov våldtäkt mot barn (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har den 24 juli 2020 och/eller den 25 juli 2020 i Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun penetrerat målsäganden NN1 analt med sitt finger samt berört målsägandens nakna underliv samt tryckt sin penis mot och mellan målsägandens nakna skinkor samt fått utlösning på målsägandens kropp. Målsäganden var vid tidpunkten sju år gammal. – Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till, då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig samt med beaktande av den tid brottet pågick. Att Ingemarsson dokumenterat övergreppet har förstärkt kränkningen. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 1.2 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har den 24 juli 2020 och/eller den 25 juli 2020 på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun genom att filma och framställa foton av ovanstående händelse dokumenterat gärningen och därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort filerna tillgänglig för annan. – Brottet är att bedömas som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2.1 – Åtal för grov våldtäkt mot barn (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli 2020 på Mossebo Lilla borgen 1, Laxå kommun berört målsägandes nakna underliv samt penetrerat målsäganden NN1 vaginalt med vibrator alternativt vidrört slidöppningen med vibratorn. – Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar, varaktighet och omständigheter i övrigt jämförlig med samlag. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har innefattat användning av sexredskap samt utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig. Övergreppet har dokumenterats vilket har förstärkt kränkningen. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2.2 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli 2020 på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun genom att fotografera och/eller filma ovanstående händelse dokumenterat gärningarna och därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort filerna tillgänglig för annan. – Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.1 – Åtal för grovt sexuellt övergrepp mot barn (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli 2020 i sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun förmått målsägande NN1 att hålla runt sin erigerade penis varefter han fått utlösning på målsägandens rygg. – Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig. Ingemarsson har dokumenterat övergreppet vilket har förstärkt kränkningen. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk avseende åtalspunkterna 1.1, 2.1 och 3.1 (framställt av målsägandebiträdet)

Sekretess NN1 yrkar att tingsrätten förpliktigar Emil Ingemarsson att utge ersättning till Sekretess NN1 med sammanlagt 405 000 kronor. Beloppet är fördelat med 375 000 kronor avseende kränkning samt 30 000 kronor för sveda och värk. På ovan angivet belopp yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 2020, till dess full betalning sker.

Åtalspunkt 3.2 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli 2020 i sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun, Laxå kommun genom att fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningarna och därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort bildfilerna tillgänglig för annan. – Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.1 – Åtal för grovt sexuellt övergrepp mot barn (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 15 augusti 2018 och den 29 mars 2019 på Skagersholmsvägen 34, Finnerödja, Laxå kommun förmått målsäganden NN4 att ta på hans erigerade penis. Målsäganden var vid tidpunkten under ett år gammal. – Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig. Ingemarsson har dokumenterat övergreppet vilket har förstärkt kränkningen. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.2 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 15 augusti 2018 och den 29 mars 2019 på Skagersholmsvägen 34, Finnerödja, Laxå kommun genom att fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningen och därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort bilden tillgänglig för annan. – Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.3 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har mellan den 15 augusti 2018 och den 29 mars 2019 på Skagersholmsvägen 34 i Finnerödja, Laxå kommun genom att filma och/eller fotografera underlivet på målsägande NN4 skildrat barn i pornografiska bilder och därefter gjort filerna tillgänglig för annan. – Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt i nära anslutning till dokumentationen och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat målsäganden i barnpornografiska bilder samt spridit materialet till annan. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Enskilt anspråk avseende åtalspunkten 4.1 (framställt av målsägandebiträdet)

Sekretess NN4 yrkar att tingsrätten förpliktigar Emil Ingemarsson att utge ersättning till Sekretess NN4 med sammanlagt 85 400 kronor. Beloppet är fördelat med 75 000 kronor avseende kränkning samt 10 400 kronor (vid huf justerat belopp) för sveda och värk. På ovan angivet belopp yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 mars 2019, till dess full betalning sker.

Åtalspunkt 5 – Åtal för grovt barnpornografibrott (5000-K1022611-20)

Gärning
Emil Ingemarsson har från den 17 juli 2018 till och med den 1 september 2020 i sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun eller på annan plats i Sverige via in-ternet och fildelning, berett sig tillgång till och innehaft filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav flera filer har bedömts som grovt material. Innehavet omfattar inte de filer som ingår i övriga åtalspunkter. – Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Särskilda yrkanden
Det yrkas i första hand att i beslag tagen telefon, pekdator och dator förverkas från Emil Ingemarsson enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2020-5000-BG106723.2 (Pekdator), 2020-5000-BG106723.7 (Dator) och 2020-5000-BG106852.1 (Mobiltelefon iPhone). I andra hand yrkas att ovan angivet i beslag taget gods förverkas med stöd av lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi.

DOMSKÄL I – Ansvar för brott, enskilda yrkanden och särskilda yrkanden

Emil Ingemarsson

Han begick de gärningar som avses i åtalspunkterna 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 och 3.2 därför att han hade kontakt med fel människor som efterfrågade och ville se bildmaterial utvisande barnpornografi. Han har alltid haft svårt för att säga nej. Han tog de aktuella bilderna och filmerna på de åtalade gärningarna och skickade bilderna och filmerna via sociala medier (Wickr eller KiK) till minst en och i vissa fall flera av dessa människor som han fått kontakt med via dessa medier. Han skickade inte i grupp utan till en person i taget. Såvitt han vet har han aldrig träffat dessa människor i verkligheten. Flickan på bilderna som visar övergreppen är Sekretess NN1 som är dotter till två av hans kompisar som han känt sedan de alla tre var i tonåren. Han har känt NN1 i hela hennes liv. Han tror att NN1 nu är åtta år gammal. Hans familj, som består av honom och hans två pojkar har under årens lopp flitigt umgåtts med NN1:s familj som förutom NN1 och hennes föräldrar består av två yngre barn, en flicka och en pojke. Några gånger har NN1 efter att de två hela familjerna umgåtts velat och fått ensam sova över hos honom och hans pojkar i hans hem och någon gång har han, på begäran av sina pojkar, frågat om NN1 kan sova över i hans hem. Av den andra familjens barn är det endast NN1 som sovit över hemma hos honom. Han tror att NNI sovit över i hans hem tre gånger. Ytterligare en gång var det bestämt att NN1 skulle sova över hos honom och pojkarna men den gången, då hon ville sova tillsammans med honom i han säng, men då han inte gjorde något olagligt mot henne, kunde NN1 inte somna på grund av hemlängtan, varför NN1:s far på kvällen kom och hämtade hem NN1. Han har i chatt med annan person berättat om några av de åtalade gärningarna. Förutom NN1 har även hans särbos båda barn, en flicka på fem år och en yngre son, sovit över hemma hos honom ett antal gånger men då alltid i sällskap med sin mor. NN1:s föräldrar har för honom, inför NN1:s första övernattning i hans hem, berättat att NN1 sover djupt och hans uppfattning är att NN1 sovit under de tidersom han mot henne begått de gärningar som han åtalats för. De flesta barnpornografibilder som han tagit har han sedan raderat eftersom han själv inte vill ha och inte tänder på sådana bilder.

Han var kompis med Sekretess NN4:s mor Sekretess NN11 innan han träffade sin nuvarande särbo. Han har känt NN11 i tre år. NN4 föddes under våren 2018. Den åtalade gärningen skedde i NN11:s och NN4:s hem. Under ett tag umgicks han mycket med NN11. Han tror att NN4 var yngre än ett år då han begick den åtalade gärningen mot henne. Vid åtalat tillfälle satt han barnvakt åt NN4 under tiden som NN11 var på träning. Det var NN11 som frågat honom om han kunde sitta barnvakt. Han har suttit barnvakt åt NN4 flera gånger när NN11 tränat men då har även hans två pojkar varit med honom. Emil Ingemarsson har uppgett att gärningarna under åtalspunkterna 4.1, 4.2 och 4.3 hände därför att han hade kontakt med fel människor som efterfrågade och ville se bildmaterial utvisande barnpornografi. Han har alltid haft svårt för att säga nej Han tog de aktuella bilderna och filmerna på de åtalade gärningarna och skickade bilderna och filmerna via det sociala mediet (Wickr) till en person som han fått kontakt med via sociala medier. Såvitt han vet har han aldrig träffat den personen i verkligheten. Han har i chatt med annan person berättat om hans övergrepp mot NN4.

Inställningar och tingsrättens bedömning avseende åtalspunkterna 1.1, 1.2, 2.1 2.2, 3.1 och 3.2 och därtill hörande särskilda yrkanden samt avseende enskilt anspråk från Sekretess NN1

Inställningar

Åtalspunkt 1.1 och 1.2 – Åtal för grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott

Emil Ingemarsson har erkänt den gärning som åtalet för grov våldtäkt mot barn avser, dock att han har anfört att han inte har något minne av att han tryckt sin penis mot målsägandens skinkor samt att han anser att gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot barn (inte grovt brott). Han har erkänt gärningen under åtalspunkt 1.2 men hävdat att gärningen ska rubriceras som barnpornografibrott (inte grovt brott).

Sekretess NN1 har, genom sitt målsägandebiträde, medgett åklagarens yrkande om fortsatt bevisbeslag avseende tre trosor som tillhör henne.

Emil Ingemarsson har erkänt den gärning som åtalet för grov våldtäkt mot barn avser frånsett att han har förnekat att han penetrerat målsäganden vaginalt med vibratorn. Han har dock medgett att han kan ha kommit emot målsägandens könsorgan med vibratorn. Han har anfört att han anser att gärningen ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn (inte grovt brott). Han har erkänt gärningen under åtalspunkt 2.2 men anfört att den gärningen bör rubriceras som barnpornografibrott (inte grovt brott). Han har medgett det särskilda yrkandet om förverkande av i beslag tagen vibrator.

Åtalspunkt 3.1 och 3.2 – Åtal för grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott

Emil Ingemarsson har erkänt den gärning som åtalet för grovt sexuellt övergrepp mot barn avser. Han har anfört att han anser att gärningen ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn (inte grovt brott). Han har erkänt gärningen under åtalspunkt 3.2 men anfört att den gärningen bör rubriceras som barnpornografibrott (inte grovt brott).

Enskilt anspråk från Sekretess NN1

Emil Ingemarsson har medgett att utge 150 000 kr till Sekretess NN1 som ersättning för kränkning. Han har bestritt att utge någon ersättning till henne för sveda och värk. Han har vitsordat det sätt ränta beräknats på i det enskilda anspråket.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott
Åtalspunkt 1.1 och 1.2

Emil Ingemarsson har erkänt att han på tid och plats som anges i gärningsbeskrivningen, nattetid, penetrerat målsäganden Sekretess NN1, som då var sju år gammal, analt med sitt finger samt berört målsägandens nakna underliv samt tryckt sin penis mot och mellan målsägandens nakna skinkor samt fått utlösning på målsägandens kropp. Han har också erkänt att han under samma tid och på samma plats dokumenterat gärningen genom att ha filmat med sin mobiltelefon och framställt foton av ovanstående händelse och därigenom skildrat barn i pornografisk bild varefter han har gjort filerna (bildmaterialet) tillgänglig för annan. Han har vidare uppgett att han vid tillfället fört in sitt finger i målsägandens anus till i höjd med andra fingerleden, att han uppfattat situationen som att NN1 sov under hela tiden som gärningen pågick trots att hon en gång rörde på sig vilket medförde att han blev rädd och omedelbart avbröt gärningen, att gärningen begåtts under kort tid vid två tillfällen med ungefär 30-40 minuters mellanrum varunder han låg på sängen i det intilliggande sovrummet samt att NN1 vid gärningen befann sig på soffan på övervåningen i hans hus.

Emil Ingemarssons erkännande vinner starkt stöd av den övriga bevisningen och har till ingen del motbevisats. Som åklagaren angett är den sexuella handlingen som anges i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 1.1 jämförlig med samlag Åtalen för våldtäktsbrott mot barn och barnpornografibrottslighet är därmed styrkt. Tingsrätten utgår vid sin fortsatt bedömning från de uppgifter som Emil Ingemarsson lämnat om gärningarna. Som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 1.1 är våldtäktsbrottet mot barn att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Emil Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till, då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig samt med beaktande av den tid brottet pågick. Som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 1.2 är barnpornografibrottet att bedömas som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan. Emil Ingemarsson har därmed under åtalspunkterna 1.1 och 1.2 befunnits skyldig till grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott.

Åtalspunkt 2.1 och 2.2

Emil Ingemarsson har erkänt att han på tid och plats som anges i gärningsbeskrivningen, berört målsäganden Sekretess NN1:s nakna underliv och vidrört NN1:s slidöppning med en vibrator. Han har vidare erkänt att han under samma tid och på samma plats genom att fotografera och/eller filma ovanstående händelse dokumenterat gärningarna med mobiltelefon och därigenom skildrat barn i pornografisk bild varefter han gjort filerna tillgänglig för annan. Emil Ingemarsson har vidare beträffande dessa gärningar uppgett att NN1 vid tillfället befann sig sovande i extrasängen i hans sovrum, att syftet med gärningen var att ta kort på vibratorn vid NN1:s underliv, att han höll vibratorn vid NN1 underliv och då av misstag kom att beröra NN1:s underliv med vibratorn men att han är säker på att han inte med vibratorn penetrerat NN1 vaginalt.

Emil Ingemarssons erkännande vinner starkt stöd av den övriga bevisningen och har till ingen del motbevisats. Åtalen för sexuellt övergreppsbrott mot barn och barnpornografibrottslighet är därmed styrkt. Tingsrätten utgår vid sin fortsatt bedömning från de uppgifter som Emil Ingemarsson lämnat om gärningarna.

Som åklagaren angivit i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 2.1 är övergreppsbrottet att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har innefattat användning av sexredskap samt utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig.

Som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 2.2 är barnpornografibrottet att bedömas som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Emil Ingemarsson har därmed under åtalspunkterna 2.1 och 2.2 befunnits skyldig till grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott.

Åtalspunkt 3.1 och 3.2

Emil Ingemarsson har erkänt att han på tid och plats som anges i gärningsbeskrivningarna förmått målsägande Sekretess NN1 att hålla runt sin erigerade penis varefter han fått utlösning på målsägandens rygg. Han har också erkänt att han under samma tid och på samma plats genom att fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningarna med sin mobiltelefon och därigenom skildrat barn i pornografisk bild varefter han gjort bildfilerna tillgänglig för annan. Emil Ingemarsson har vidare beträffande dessa gärningar uppgett att han uppfattat att NN1 sovit under hela händelseförloppet, att det var han som höll i NN1:s arm och flyttar hennes hand till sin erigerade penis varefter NN1, kanske omedvetet, tog tag runt penisen och han förde NN1: arm upp och ner några gånger.

Emil Ingemarssons erkännande vinner starkt stöd av den övriga bevisningen och har till ingen del motbevisats. Åtalen för sexuellt övergreppsbrott mot barn och barnpornografibrottslighet är därmed styrkt. Tingsrätten utgår vid sin fortsatt bedömning från de uppgifter som Emil Ingemarsson lämnat om gärningarna.

Som åklagaren angivit i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 3.1 är övergreppsbrottet att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig.

Som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 3.2 är barnpornografibrottsligheten att bedömas som grov med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Emil Ingemarsson har därmed under åtalspunkterna 3.1 och 2.2 befunnits skyldig till grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott.

Inställningar och tingsrättens bedömning avseende åtalspunkterna 4.1, 4.2 och 4.3 och avseende enskilt anspråk från Sekretess NN4

Inställningar

Åtalspunkt 4.1 samt 4.2 och 4.3 – Åtal för grovt sexuellt övergrepp mot barn samt för grovt barnpornografibrott i två fall

Emil Ingemarsson har erkänt den gärning som åtalet för grovt sexuellt övergrepp mot barn avser. Han har anfört att han anser att gärningen ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn (inte grovt brott). Han har också erkänt gärningarna under åtalspunkterna 4.2 och 4.3 men anfört att gärningarna bör rubriceras som barnpornografibrott (inte grovt brott) samt ifrågasatt om inte gärningarna i åtalspunkterna 4.2 och 4.3 ska anses som ett brott.

Tingsrättens bedömning

Ansvar för brott

Åtalspunkt 4.1, 4.2 och4.3

Emil Ingemarsson har erkänt att han på tid och plats som anges i gärningsbeskrivningarna förmått målsäganden Sekretess NN4, som vid tidpunkten var under ett år gammal, att ta på hans erigerade penis. Han har också erkänt att han under samma tid och på samma plats dels genom att fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningen och därigenom skildrat barn i pornografisk bild varefter han gjort bilden tillgänglig för annan och dels genom att filma och/eller fotografera underlivet på målsägande NN4 skildrat barn i pornografiska bilder och därefter gjort filerna tillgänglig för annan. Emil Ingemarsson har uppgett att de åtalade gärningarna skedde i NN4:s hem, att det var först när han bytte blöjan på NN4 som han bestämde sig för att dokumentera NN4 nakna underliv och att ta bild på när NN4 tar på hans erigerade penis. Han har vidare uppgett att omedelbart efter det att han i tvättstugan dokumenterat NN4:s nakna underliv och bytt blöjan burit in NN4 i det närliggande Tv-rummet och satt henne i soffan varefter han satte sig bredvid NN4 och förmått henne att ta på hans erigerade penis.

Emil Ingemarssons erkännande vinner starkt stöd av den övriga bevisningen och har till ingen del motbevisats. Åtalet för sexuellt övergreppsbrott mot barn och barnpornografibrottslighet är därmed styrkt. Tingsrätten utgår vid sin fortsatt bedömning från de uppgifter som Emil Ingemarsson lämnat om gärningarna.

Som åklagaren angivit i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 4.1 är övergreppsbrottet att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig.

Som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkterna 4.2 och 4.3 är barnpornografibrottsligheten att bedömas som grov med beaktande av barnets låga ålder, att barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Tingsrätten anser att gärningarna under åtalspunkterna 4.2 och 4.3 är att anse som ett brott eftersom gärningarna förövats omedelbart efter varandra, på samma plats och det är samma barn som dokumenterats. Emil Ingemarsson har därmed under åtalspunkterna 4.1, 4.2 och 4.3 befunnits skyldig till ett grovt sexuellt övergrepp mot barn och ett grovt barnpornografibrott.

DOMSKÄL II – Påföljd, häktning, brottsofferfond och rättegångskostnader

Utredningen

Belastningsregister
Emil Ingemarsson förekommer inte i belastningsregistret.

Personutredning
På uppdrag av Eskilstuna tingsrätt har Kriminalvården/Frivården Örebro gjort en personutredning avseende Emil Ingemarsson och därefter redovisat utredningen till tingsrätten i ett yttrande daterat den 1 oktober 2020.

Egna uppgifter om person
Emil Ingemarsson har vid huvudförhandlingen uppgett i huvudsak följande. – Det kommer att bli en förändring i frågan om vårdnaden av hans barn. Han har förmodligen inte kvar sitt arbete längre på grund av det som hänt och han har fått reda på att han därför ska få en slutlön. Han vet inte varför han gjort det som han åtalats för, men han kommer inte att fortsätta med det. Han kommer inte att ha någon som övernattar hemma hos honom och han kommer inte att hamna i samma situation i sociala medier som han hamnat i tidigare.

Tingsrättens bedömning

Påföljd
Emil Ingemarsson har i denna dom befunnits skyldig till grov våldtäkt mot barn i ett fall, grovt sexuellt övergrepp mot barn i tre fall, grovt barnpornografibrott i fyra fall och barnpornografibrott i ett fall. För det allvarligaste av dessa brott, grov våldtäkt mot barn, är som påföljd föreskrivet fängelse i lägst fem år och högst tio år. Gärningarna har ett sammanlagt straffvärde på fängelse sju år och sex månader.

Med särskilt beaktande av att Emil Ingemarsson, enligt egen uppgift som bekräftats av åklagaren, lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av brotten och att han på grund av brotten och det långa fängelsestraff som han förväntas bli ådömd förlorat sin fasta anställning, anser tingsrätten att gärningarna har ett sammanlagt straffmätningsvärde på fängelse sju år. Med beaktande av detta höga straffmätningsvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Påföljden bestäms därmed till fängelse sju år.

Häktning
Emil Ingemarsson ska på grund av kvarstående recidivfara och då den så kallade tvåårsregeln därmed är tillämplig kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Dom

Laxåpedofilen Emil Ingermansson 
Anonym91243
Usch vilken gräslig individ! Hela hans uppenbarelse är så sorglig. Men han har väl stöd av lilla mamma?
Anonym132653
7 år är ju för lindrigt! När han kommer ut kommer han ju fortsätta bara
Anonym132653
Och jag bor ju på samma ort som kräket
Familjenicentrum
Bra sida
Familjenicentrum
^^,
Anonym190985
Han älskade att ha sin kuk innui baby fitta.
Anonym190985
Spädbarns fitta mmmm
Totalt antal användare: 0
Anpassa