Nätskränerskan

Nätskränerskan

Nätskränerskan

Som fastighetsförvaltare så får man sannerligen utstå många konstiga skepnader som inkräktar i ens hus, och värst är nog det feminina könet vars IQ allt som oftast uppgår till noll – vilket speciellt är synonymt med kvinnan som nu omnämns, vars namn äro Laila Eriksson som parasiterat sig fast på Kristineplan i Kopparberg, vilket möjliggjorts genom annan då man själv ej var disponibel.

Vi tycks leva i en tid där man använder nätet – och då främst facebook som förhandlingsplattform, och nog är det främst dessa arma kvinnor som sätter störst tilltro till denna anomaliska förhandlingsteknik varpå Laila slår det mesta, vilket nedanstående inlägg bokstavligen visar.

För att gäcka Nätskränerskan så sände jag iväg ett litet SMS

2019-11-30 SMS från Jon till Laila

Hej Laila!

Jag har nu fått tagit del av dina Facebookinlägg varpå jag känner mig manad till att kommentera ditt sjukliga beteende. När det gäller dina skrivelser så vittnar dom snarare om din lågbegåvning än din hyresvärds brister. Du använder dig av en avföringsretorik där du springer till torgs om dina toalettvanor vilket föga intresserar någon annan, förutom dig själv. När det så gäller ditt behov till socialt gnäll så kan jag inledningsvis meddela att dom skyldigheter som åligger en hyresvärd åligger även en hyresgäst – dvs – hyror skall betalas! Därefter kan kraven riktas! Dock skall äskandet vara relevant – du kan således inte spy galla över en ersättningslägenhet då detta gjorts upp och accepterats. När det gäller ditt andra inlägg innehållande en bild på en termometer så verifierar det bara om en lösning på hyresreglering varpå du får mandat till inhemsk lösning. Icke att förglömma äro löftet om att el för uppvärmning ersätts till fullo. Det gläder mig att du hittat en annan svit och med tanke på ditt sociala nätverk så finner du säkert hjälp till flytt – om inte annat så har du tre raska söner, varpå Hoge, som enligt ditt egna anförande – näst intill ligger under bar himmel. Ditt sista debattinlägg kan bara bemötas med att lägenheten inte är ett föråd varpå ansvar kan friskrivas. Det skall också tilläggas att du blivit informerad och uppmanad om vad som komma skall. Slutligen så vill jag meddela om vår nya policy där vi begär den skuldsatta i personlig konkurs med tillhörande långtidsbevakning vilket syftar till att säkra medel – det är således inte kostnadsbesparande att ligga oss till last. Vi bistår även våra kollegor med information så att dessa inte hamnar i ofrivillig sponsring. Hoppas därmed att din flytt blir skyndsam och smidig.

Mvh Jon…

Ovanstående facebookinlägg behöver inte kommenteras utan det talar sitt tydliga språk – jag har således inte missbedömt Lailas intelligensnivå -snarare tvärtom, vilket kan te sig märkligt då lågt äro nog så besvärande. Inte nog med att dåren visar sitt vanvett genom att klottrar hela nätet fullt, utan hon tycker sin förvånad över sitt egna offentliggörandet och dom kommentarer som kommer där till. Det är för mig en enorm glädje att kärringen denna dag masar sig ut, varpå hon fick ett tackmeddelande.

2019-12-92 SMS från Jon till Laila

Inte nog med att du mjauar i dina facebookinlägg, utan du visar samma förkärlek till dom fyrbenta skadedjur som dina kissemissar – fast med den skillnaden att du ikläder dig dess roll. För att bespara oss mycken möda och stort besvär så vill jag deklarera några elementära spörsmål, vilket kanske är svårt att ta till sig för en med kraftigt reducerad filosofi. Det fundamentala är att du städar ur den lägenhet, vilket nyttjats till zoo. Sker inte detta så kommer du bli ålagd att ersätta = ”betala” en saneringskostnad, vilket nog kan vara besvärande för en medellös markatta. Därtill skall kostnaden för avfallshantering av den bråte som återfinns på gården beaktas. Må hända att din enda cell klurar på ditt gedigna skuldsaldo, vars facto inte friskriver din förfallna kropp från ansvar. Jag kan försäkra dig om att jag vet dom vetenskapliga metoder för att stävja dom elakartade mikroorganismers framfart. Vill också meddela dig om att all avfallshantering kommer att förpassas till din nya adress.

Önskar dig därmed en fortsatt trevlig flytt.

Mvh Jon….