Äckelpeckel svin

Äckelpeckel svin

Nu ikväll så körde en vit mindre skåpbil med släp upp på Kristineplan i Kopparberg. Ur bilen kliver en raserad gestalt vilket snabbt visade sig vara Laila Eriksson – denna Nätskränerska som omnämnts den 2 december 2019. Hon frustar som en flodhäst då hon kommenderar sina bägge söner, Hampus och Rasmus till verkställighet. En äldre herre med Hittlermustasch volonterade som chaufför medan en yngre jänta agerade dumstrut. Det tog inte många minuter förrän sällskapet rände som skållade råttor. Meningen var att i skydd av mörkret föregå mig genom att fylla ekipaget och fly fältet, men ont anande så var jag på språng, varpå dom blev avisade från platsen med halvfullt släp. Jag klargjorde tydligt min inställning till deras sluskaktiga beteende samtidigt som jag förklarade att dom var välkomna nästkommande dag.

I vredesmod så begav jag mig in i lägenheten för att utröna om där fanns något av värde som kunde knycka för att räkna av, men det enda som utgjorde någon form av värde var några säckar petflaskor vilket lämnats kvar av lättja. Resten får väll anses som en lika stor sanitär olägenhet som Laila Eriksson själv.

Jag blev så äcklad att jag kände mig manad till att sända suggan ett meddelande, varpå följande text fingo bliva den sista.

Då du uppenbarligen besitter noll intelligens så tänkte jag förklara att flytten börjar med att köra bort dina sopor så att inte dessa förblir kvar. Därav så rekommenderar jag dig att göra något som du aldrig tidigare gjort – nämligen att stiga upp innan skymning så att du kan infinna dig här vid elva, för jag vill icke passa dig hela dagen. Jag förstår om denna tidiga uppstigning frestar på din lata kropp, men det är ju bra för oss bägge om vi får till ett avslut på dom praktiska göromålen innan dom juridiska spörsmålen drar igång. Sedan så tycker jag att du skall betala Hampus en femma för det arbete han utfört åt mig, för det är ju trots allt din bristande förmåga till konsekvenstänkande som orsakat att vederbörande mist ett flertal tillfällen till extrainkomst samt att sonen din förblir utan boning. Likt tattare så tvingas ni nu till att husera fyra personer tillsammans med ett antal kreatur i en tvåa på 58 kvadrat. Man kan således inte skylla dig för att måna om din hemvist.