Sällskapsleken

Sällskapsleken

Myndigheter samverkar mot kriminella

Nu så har ledningen i svinstian på Järnvägsgatan tillsammans med fogdesvinen funnit en ny sällskapsaktivitet där man under den gångna helgen gäckat allmänheten på följande sätt, enligt radio Örebro.

Publicerat onsdag 12 februari kl 06.14

För att komma åt grovt kriminella samarbetar polisen med bland annat Skatteverket, Kronofogden och kommunen. När polisen själva inte kan agera så kan exempelvis Kronofogden ta pengar eller föremål i beslag.

Under helgen genomförde Polisen och Kronofogden en gemensam trafikkontroll där närmare 100 bilister stoppades. Totalt kunde kronofogden mäta ut en guldkedja, en märkesjacka och fem bilar.

Det här var inte första gången som myndigheterna samarbetade och enligt Daniel Irtoft på Kronofogden har kontanter och föremål för flera miljoner kronor blivit utmätta under de senaste åren.

Slut citat.

Notisen får mig att tänka på nazismen där judarna avkläddes innan placering i gaskammare för att sedan vittjas på guld och diamanter – jag tänkte då främst på den person som blottlades på sin märkesjacka vilket förmodligen icke betingade ett högre andrahandsvärde än några ynka dagslöner. När det gäller dom fem fordonsutmätningarna så vet man av egen erfarenhet hur huvudlöst förfaringssättet är, för det krävs endast en ynka färd för en exekution. Statsmakten har således förenklat deras tjuveriet genom att urholka ägandeförhållandet från den registrerade till den som kör, och den retoriken brukar ju sällan hålla i en domstol.

Där slår mig också att det krävdes 93 procents hederliga medborgares underkastelse för att komma åt dom omnämnda tingen, men ändå så tyckte herr Irtoft och de övriga svinkompaniet att insatsen varo lyckad, men så innehar dessa statstjänare en dåres förstånd.

Man kan också ställa sig frågan om kostnaden för åtgärden står i proportion till samhällsnyttan, vars svar myndigheterna få bli skyldig, för de spörsmålet har sannolikt aldrig avhandlats, utan det är nog enbart hägringen till den förnedrande maktutövningen som legat till grund för beslutsfattandet.

Av rubriken att döma så framgår det att ingripandet syftar till att komma åt dom grovt kriminella, men bilden talar sitt tydliga språk då raiden skedde på allmän väg, vilket förvisso kan trafikeras av icke önskade medborgare, men man får väll utgå ifrån att merparten av trafikanterna äro hederligt bevingade, varpå aktionen enbart blev en uppvisningslek för tillsynes, två svulstiga och härsklystna kvinnor, samt en ansamling patetiskt likasinnade poliser.

Den som tror sig vara fredad för allt tokeri får nog tänka om för vi annalkas en tid där denna typ av myndighetsaktioner blivo allt vanligare. Den razzia som ägde rum på försök 2011 vid Essingeleden i den kungliga huvudstaden har nu implementerar sig  till närkeslätten och likt coronaviruset så sprider sig denna olägenhet från det polisiära förfallet till att bliva var mans förtret.