Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Amfetamin i Ljusnarsbergs avloppsvatten – högsta i hela Landet

Dom senaste åren så har ropet rungat för en önskan om en förhöjd polisiär närvaro i Kopparberg, vilket nu hörsammats från den polisiära ledningen. Anledningen är att brotten tycks ökat samtidigt som narkotikan flödar ut i infrastrukturen – på alla plan – för ingenstans i hela landet så har man uppmätt så höga halter av amfetamin i avloppsvattnet som i Ljusnarsbergs kommun. Trots dom oroväckande analyserna så anser inte kommunchefen Berit Westergren att man skall dra för stora slutsatser av testresultaten. Hon menar vidare att problematiken med den omfattande droghanteringen inte är något större huvudbry, varpå hon önskar fler tester – kanske i hopp och i tron om att dom nu redan befintliga äro felaktiga.

Polisen verkar dock vara av en annan uppfattning då dom hörsammat folkets rop genom en förstärkning av en grupp om fem poliser i Kopparberg, vilket införts från den 1 september i år. Dom menar på att satsningen syftar till att få bukt med den relativt höga brottsligheten i kommunen, som exempelvis våldsbrott som enligt konstaplarna sticker ut. Ett annat skäl till den ökande närvaron ligger i ett återställande av ordningen i det offentliga rummet. Enligt gruppchefen Tobias Jansson så önskar 99 procent av kommuninvånarna ordning och reda. Detta faktum blir enligt mina beräkningar till att 47 personer icke voro av samma uppfattning, varpå man kan ställa sig frågan om det fodras fem poliser för att stävja dessa.

Under gårdagen så spisade jag lunch tillsammans med några nära och kära på restaurang Akropolis, varpå jag helt plötsligt observerade hur en polisbil stannar till vid anslutningen av parkeringen till lunchrestaurangen. Ut springer två Griseknoar som febrilt vinkar in bilar på parkeringen. Nu vankas det brottsbekämpning, tänkte jag – eller skall konststycket syfta till att blidka sina överordnade som sitter i svinstian på Järnvägsgatan i Örebro. Då coronaskräcken råder i landet så nyttjar ju gärna inte konstaplarna sin så populära alkometer, utan det såg mer ut som att dessa körde in hela trynet i kupén för att på så vis försöka lukta sig till några promillen. Därav så var i vart fall två av dom tillförordnade fem konstaplarna fullt sysselsatta.

Nog så kan det tidvis finnas fog för en ökad polisiär närvaro, men skall man stävja den så kallade grova brottslighet så är nog inte en parkeringsplats vid en lunchrestaurang den rätta platsen för att jaga buset utan den polisiära viljan och kompetensen bör nog ligga något högre om man önska vinna framgång i ärendet, vilket dom nog sent om side insåg då det gick upp ett Liljeholmens, varpå dom – med knorren mellan bena – lämnade platsen med noll gripna bovar. Det skall bli mig ett sant nöje till att se vad dom andra tre små kultingarna skall ta sig an för att nagelfara buset.

Brottsbekämpning 
Anonym12799
Kolla upp vissa äckliga busschaufförer i byn ist 😂
Anonym15416
Jo det ska jag berätta! Dom stod utanför Systembolaget och haffade folk som köpte öl före 11.00 på dagen! Den råkade vi ut för!
Anonym16458
Den Levande Guden Jesus Kristus förtäljer om den trojanska hästen kallad massinvandring här ;
Jon Ehrsson
Det var ju roligt att dom fick haffa någon. Var vore en bättre plats än utanför bolaget om man nu vill utöva sin polisiära makt. Det ligger väl ungefär i linje med deras kompetensnivå att gripa oskyldiga utanför ett systembolag.
Totalt antal användare: 0
Anpassa