Corona

Corona

Idag har jag fått Corona

I vart fall så hade sjukvården gett mig den diagnosen. Det hade bara räckt med att infinna sig på fel vårdcentral vid fel tillfälle för att av en indoktrinerad sjukvårdspersonal erbjudas coronatest som med stor sannolikhet skulle ha visat sig positivt, eller negativt – beroende på sinnesstämningen på den som är satt till att tolkar provsvaret. Därefter så skulle man med lika stor antaglighet förbli uppsatt på en vaccinationslista vilket äro tacknämligt för dem som önska gambla med sitt liv och hälsa. England har ju redan påbörjat sitt vaccinationsprogram, och redan efter första dagen så fick två personer svårartade allergiska reaktioner varpå dom Brittiska myndigheterna nu avråder människor med svår överkänslighet till att vaccinera sig.

Det kan ju tyckas vara en självklarhet att dom Brittiska myndigheterna skola avråda från vaccination då komplikationer uppstår, men nog kan man allt skönja en viss önskan till att få händelsen obemärkt. Britterna nyttjar nu initialt Pfizers vaccin som nu uppenbarligen i skilda fall tycks fallera genom ett framkallande av allergiska reaktioner. Pfizers ambitionen om bot och bättring tycks nu vila på lösan sand. Hoppet för människor med denna åkomma får nu ställas till dom övriga läkemedelsföretagen som kämpar sig in på den lukrativa marknaden, för att där sko sig på den breda allmänhetens okunskap och rädsla.

Enligt medierapporteringen så är det närmare tio olika vaccinsorter som är på gång till att godkännas under våren, varav fem kommer till att kunna antas i Sverige vilket utgörs av Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-Bionthch, Astra Zeneca och Curevac. Då det gäller det rent säkerhetsmässiga så sägs det inte vara några större skillnader mellan tillverkarna, men dom har ju dock olika tillverkningsprocesser så som vektorvaccin som är baserat på ett förkylningsvirus samt RNA teknologi där man ger den genetiska koden direkt via injicering in i våra celler, vilket sedan översätts till protein. Läkarkåren kommer således att inneha ett brett urval av preparat som de fritt kan laborera med.

Beträffande effektiviteten så sägs Astra Zeneca ligga på en verkningsgrad om cirka 70 procent medan Moderna och Pfizer-Bionthch ligger på 90 – 95 procent. Skillnaden i dess för och nackdelar, är att Pfizer och Moderna måste förvaras fryst medan Astra Zeneca kan lagra i plus fyra grader, men då det initialt kommer att råda brist på vaccin så kommer Sverige till att bruka de vaccin som komma först.

När det så gäller biverkningarna, vilket många, med rätta, oroar sig över så görs det stora studier där upp till 40 000 personer agerar försöksdjur, vilket leder till en stark övertygelse bland forskningsvärlden som lever i villfarelsen om att dom flesta biverkningarna bör framkomma vid förstudien, varpå dom mest ovanliga kan komma att kräva ett vidare förarbete där fler försökspersoner får utsättas för preparaten. Sammantagningsvis så anses det dock finns en mycket bra bild över dom biverkningar som kan komma till att figurera. När det så gäller dom mycket ovanliga biverkningarna så kommer dessa till att upptäckas först efter då man vaccinerat ett miljontalmänniskor, vilket torde vara utfört till våren. Skulle nu – mot all förmodan – dom nu mycket ovanliga biverkningarna dyka upp så anses det sakna betydelse eftersom vinsten med vaccinet voro så mycket större än om några få dyker under. Vilka biverkningar som kommer till att bli aktualiserade är hittilldags ingen som vet, utan biverkningsproblematiken är dessvärre något som framtiden får utvisa.

Det är svårt att inte dra sig till minnes till den tid då vaccinationen mot svininfluensan hägrade, vilket för ett flertal barn och unga fick den efterföljande konsekvenserna med Narkolepsi – en biverkning som enligt forskningen nu är ganska utesluten. Narkolepsi framkallades nämligen via influensan i sig och vaccinet som kunde trigga en autoimmun reaktion som då triggade Narkolepsin. Någon sådan koppling till dagens vaccin har hittillsdags inte visat sig. Vi får således invänta en mer omfattande vaccination innan vi kanske får uppleva Narkolepsins återkomst.

Hur vida vaccinationsprojektet är äventyrligt eller ej, tvistade de lärda som icke tycks bekymra sig medans fotfolket ängslar sig mer. Det finns dom som inte önska vaccinera sig, men dessa bör enligt dom belästa beakta de faktum om att det inte enbart syftar till dess egna säkerhet utan även dess omgivnings väl och ve. Man kan också ifrågasätta om hur vida vi vill leva i en värld där vi hela tiden tvingas stänga ner och avstå från att resa och flyga. Vi bör nog också förvänta oss att många kommer till att kräva vaccinationspass vilket redan Quantas Airways funderar på att införa. Enligt uträkningar som gjort så måste minst hälften av populationen vaccinera sig för att stoppa smittspridningen – inte förrän då så kan vi se en avmattning av coronautvecklingen.

Nåväl – jag tänker inte dagtinga med mitt förstånd varpå jag tar det hela med ro genom att se det hela för vad det är – nämligen en överreklamerad säsongsinfluensa som nyttjats som skrämselpropaganda för att på så vis kunna inskränka på medborgarnas mötesfrihet, vilket enligt mitt förmenande är en början till ett införande av diktatur. Jag gör således som brukligt – nämligen beger mig ner till apoteket för att införskaffa en Oltrivin Comp och en Strepsils. Till Quantas Airways och övriga flygbolag med likasinnade planer så vill jag bara meddela att jag väljer något annat färdmedel – i annat fall så blir jag hemmavid för något snabbframtaget vaccin kommer jag aldrig att ta – inte ens under pickadollhot.

Idag har jag fått Corona 
Anonym41120
Herregud Jon, du inser väl att chippet sitter i det s.k. "coronatestet"
Jon Ehrsson
Ja, jag vet. Av den anledningen så ger jag fan i att testa mig.
Totalt antal användare: 0
Anpassa