Dom dysfunktionella

Dom dysfunktionella

Bergslagens sparbank önskar god jul och gott nytt år

Ta hand om er, vi på banken ser fram emot att berika Bergslagen – tillsammans med er.

Ovanstående text går att återfinna på Bergslagens sparbanks hemsida, vars slogan är allt annat än överensstämmande med verkligheten. Banken lägger ner mycket möda och stort besvär för att framstå sig själva som Messias – men dom är dock dess motsvarighet – nämligen en Judas som förår och kränker dem som beträder dess tröskel.

Som hyresvärd så får man ta del av många verbala valser – speciellt då hyror skall in. Den senaste var från en förtidspensionerad hyresgäst i Ställberg. Denne påstod att hyran inte kunde betalas i tid eftersom dennes legitimation hade passerat giltighetstiden. Till saken hör att personen i fråga har förblivit min hyresgäst under en längre tid utan hyresanmärkningar – därav så känner jag en stor tillit varpå man ej ifrågasatte hans förklaring. Veckorna gick och en anhörig som nästintill varit gemål till vederbörande ringde för att vitsorda det jag redan viste. Hon berättade vidare att hon varit med in på banken för att vara personen i fråga behjälplig med identifieringen genom att själv uppvisa sin giltiga id-handling. Detta godtogs dock ej, varpå dom fick lämna banken med oförrättat ärende.

Efter någon dag så gjordes ytterligare ett försök till att få identifieringen av mannen löst vilket skedde genom en kvinnlig väninna som medföljde till banken. Detta innebar nu att två äldre kvinnor med giltiga id-handlingar kunde intyga att personen i fråga är den han utgav sig för att vara. Han kunde förövrigt uppvisa två – om än ogiltiga – id-handlingar med passerad giltighetstid. Det skall dock tilläggas att mannen innehar ett säreget utseende och att denne för inte allt för länge sedan öppnade kontot på Bergslagens Sparbank, vars samlade omständighet torde borga för att det inte råder några som helst tvivel om vem mannen är. En betryggande omständighet hade ju också kunnat vara dom två äldre damernas intygande då dessa innehaft en längre kundrelation med banken. Hade inte personalen bisuttit en sådan handfallenhet så hade identifikationen också kunnat kompletterats via ett antal kontrollfrågor rörande kontohistoriken, vilket hade varit ett adekvat supplement.

Som tur är så besitter inte poliskåren likartad handfallenhet utan dom kunde med exakt samma förutsättningar beställa en ny legitimation vilket visar på en större medgörlighet och empati än dom dysfunktionella lymlarna banken.

Efter ett par dagar så blev jag ånyo uppringd av damen som varit i lag med den nu utblottade hyresgästen varpå hon meddela att hon nu blivit tvungen till att bistå med matpengar då denne inte kunnat äta på ett antal dagar. Det är bara att konstatera de faktum om att en ny pensionsutbetalning är i antågande varpå man hoppas och tror att den nya legitimationshandling duger till att identifiera den person som redan borde anses vara identifierad.

Att bankpersonalen på Bergslagens Sparbank saknar självständigt tänkande råder det inga som helst tvivel om. En nära bekant innehar – på denna eminenta bank – ett konto som denne icke innehavt allt för länge. Hon är en skötsam studentkund och får in sitt lilla månatliga studiebidrag, samt därtill någon spelvinst. För ett par veckor sedan så fick hon tillbaka ett lån om 10 000 kronor som hon tidigare lånat ut till sin bror. Brodern är hemmahörande i Östersund varpå det föreföll sig naturligt till att lånet återbetalades via en banköverföring. Detta föranledde att odågorna på banken – givetvis – utan förvarning stängde ner henne swichtjänst. Bekanten ringde då upp till banken varpå dessa hänvisade till den så populära penningtvättslagen. Hon ombads att inkomma med ett skriftligt brev med en detaljerad redogörelse om vad pengarna härrör ifrån. Det dög således inte med mejl eller ett personligt besök, utan det var tvungen till att vara ett skriftligt brev, varpå hon någon dag senare erhöll ett svaromål om att inga ytterligare utredningar kommer till att vidtagas.

Utan att avslöja allt för många detaljer så kan jag låta meddela om att det funnits planer på ett fastighetsförvärv av just den byggnaden som huseras av Bergslagens Sparbank. Dessa har även haft en önskan på ett byte av lokaliteter då dom nuvarande ansågs för stora. Bergslagens Sparbank beviljade ett lån till att förvärva lokalen som nu huseras av Johon Scotts och bowlinghallen. Tanken var att låta bowlingen förbli kvar varpå den andra ytan skulle byggas om till galleria varav banken skulle ta den nedre delen av lokalen. Tänk om man vid detta läge skulle anamma deras egna metodik – nämligen att först straffa genom att byta lås och sedan ställa frågan till vart pengarna avseende hyresinbetalningen härrör ifrån. Denna fråga skulle givetvis inte kunna besvaras på ett tillförlitligt sätt då deras huvudsakliga intäkt skapas via skuldsättning av bankkunder – ett falskmynteri som icke äro godtagbart, varpå lokalen förblir låst.

Bankerna eliminerar – eller i bästa fall – begränsar kontanthanteringen med motivering om rånrisken varav det finns en önskan om elektroniska transaktioner. När sedan kunderna tvingats till underkastelse så kommer nästa inskränkning där överföringar begränsas vilket motiveras med risk för penningtvätt. Folket som besitter den starka övertygelsen om att dom faktiskt vill göra rätt för sig, hamnar därmed i klammeri med bankernas påhittade brottsmisstanke. Lån tas och det betalas tillbaka. Varor handlas och betalas. Tjänster utförs och betalas med dom betalningsalternativ som nu står till buds – nämligen genom bankens digitala överföringssystem, vilket folket nu nödgas till att nyttja. Detta innebär – enligt bankens förmenade – en hög risk till penningtvätt. Bankerna menar väl på att det nu tvättas pengar som aldrig förr. Gammal som ung – alla bykar slant. Dom enda som inte fifflar krona är banken självt – eller hur var det nu? Gjorde inte Swedbank en liten fadäs då dom faktiskt ”tvättade” fyrtio miljarder kronor åt dom ryska oligarkerna som förövrigt mördade en person som hotade med att avslöja det hela. Nåväl! Vad gör ett förspillt människoliv då miljarder finns att tjäna.

Förr så fick arbetarklassen stå med mössan i hand för att kunna låna – nu får dessa bruka samma metod för den självklarheten till att nyttja sina egna surt förvärvade slantar. Vi småsparare skall dock inte var bittra. Ett gott samvete är den bästa huvudkudden – vilka kuddar som brukas av manschettarbetarna på Konstmästaregatan 3 må förbli deras ensak. En sak är i vart fall säker – dom innehar lika mycket ekonomiska medel som förstånd och det kommer en dag då deras fjatvaluta innehar samma värde som en rulle Lambi.

Ola Anderberg – du inte bara ler så fint i ditt tomteskägg – du smilar lika så fint då dina undersåtar förtrycker dem som beträder din entré. Kassakossan Anna-Lena Danielsson, står alltid till tjänst – dock inte för folket, utan för Beppe med skägget – du stjälper hellre än hjälper. Privatrådgivarna Ulrika Eriksson Norgren, Jenni Bengtsson och Bergslagens Zlatan – det är till er som vi med förtroende skola vända oss till – ni som alltid ger det finansiella rådet om att inhandla högriskaktier och obligationer med så höga avgifter om möjligt, varpå ni kan erhålla dom kronor och ören som vi kommer till att förlora. Företagsrådgivaren Joachim Sirks är den som byhålans näringsliv skall sätta sin stora tilltro till, du ger råd till dåd – speciellt då du frånråder en acceptans till kontanta medel. Försäkringsrådgivare Annica Johansson – det enda som du bör försäkra, är en försäkran om det ni inte har – nämligen fysiska pengar. När allt komma omkring så blottas era tillkortakommanden då ert finansiella engagemang bottnar i en strävan mot en ekonomisk diktatur.

Coronauppmaning

Tack för att ni i första hand gör dina bankärenden digitalt och bara besöker oss fysiskt om ni måste – vilket ni inte måste. Tillsammans kan vi verka för en framtid där algoritmer står till er tjänst så att vi slipper både pengar, kontor och mänsklig kontakt.

Bergslagens trälar önskar banken en riktigt god jul och ett tillika så gott nytt år
Ta hand om er, vi ser fram emot att berika eder genom vår strävan och vårt eviga slit

Dom dysfunktionella 
Anonym43050
Håller med som företag har man ingen nytta av denna bank som ständigt säger jag måste åka till min bank nere i bjärnum från grängesberg för att sätta in pengar
Anonym43401
Hahaha... Så Anonym 43050 åker till Skåne för att sätta in pengar? Finns det inga Swedbank närmare? goatse
Anonym46569
herregud
Jon Ehrsson
Det spelar nog ingen roll vart man sätter in pengarna - dom är nämligen lika tokiga alla banker.
Anonym61424
Ja bedkrivningen av Bergslagens Sparbank är korrekt, den borde försvinna från byn.
Anonym202138
Intressant! Tyvärr dock oläsligt pga den bristfälliga språkbehandlingen.
Jon Ehrsson
Till den Anonyme 202138!
Jag tar gärna emot en läs- och skrivkurs hos dig, vilket jag gör den dagen du tillkännager dig.
Totalt antal användare: 0
Anpassa