Jon Ehrsson VS Polisen

Jon Ehrsson VS Polisen

Den 7e maj så ringde en kvinna och utgav sig företräda polisens kommunikationsavdelning, vars ärende var att informera mig om likheten mellan deras myndighetssida, och den sida jag skapat, vilket bekymrade kvinnan varpå hon efter lite tids dividerandes uppmanade mig till att endera modifiera exteriören, eller släcka ner. Samtalet var dock diffust samtidigt som hon inte kunde redogöra dom rådande omständigheterna. Kvinnan kunde heller inte bemöta min frågeställning varpå hon snarare verkade vara en förvirrad mentalpatient än en företrädare för polisen kommunikationsavdelning, därav så fattades en överenskommelse om att hon skulle styrka sin identitet via mail, vilket kom igår.

VB: hjälp att skicka utgående mejl enl ök med Monica Wiström

11 maj 2020 I 07:46 I 6 KB

Från:

registrator.kansli@polisen.se

Till:

’info@jonehrsson.se’

Hej Jon.

Som informerat i tidigare telefonsamtal den 7 maj ber vi dig att ta bort eller förändra utseendet på webbsidan Jonehrsson.se så att det tydligt framgår att det inte är polisen som är avsändare av sidan.

I sitt nuvarande utseende ligger webbsidan Jonehrsson.se nära Polismyndighetens formella webbsida www.polisen.se, vilket kan strida mot flera lagar:

  1. Föregivande av allmän ställning (Brottsbalken (1962:700) 17 kap. 15 §).
  2. Polisvapnets/statsvapnets användande (Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar).
  3. Intrång i upphovsrätt avseende utformning av webbsida (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Hälsningar,

Kommunikationsavdelningen

 

I mailet så framgår det att min samtalspartner varit Monica Wiström. Det framgår också att vederbörande äro så pass handlingsförlamat att denne ej besitter förmågan till att skicka mail, varpå någon annan – som tycks vilja vara anonym, ombesörjt detta. Inte helt oväntat så anknyter skribenten till Monicas utsago, utan att för den skull reflektera över olikheten till den likhet dom själva hävdar om att någon skulle tro sig besöka polismyndighetens formella webbsida trots att det med all tydlighet framgår vems sidan är.

Enligt samtalet med Monica Wiström så hava jag tre veckor på mig att korrigera layouten – i annat fall så skulle påbudet till lydnad eskalera, vilket är lockande nog till att icke foga sig. Det äro således en inbjudande lockelse till att byta domän – exempelvis så skulle man kunna söka sig 174 mil öster ut, varpå jag utgår ifrån att Putin skulle vurma om sidan.

Jon Ehrsson VS Polisen 
Anonym13647
Inte alls förvånad när det gäller polisen! Myndigheter i Sverige är lagvidriga och tror att de kan gör vad fan de vill! Det visar sig mycket väl i responsen ifrån det arsel som skrivit det där mailet!!! Mörkrädd blir man...
JohanLarsson
Det syns väl hur bra som helst att det inte är polismyndigheten som är "avsändare" för den här webbplatsen, för mig verkar det väldigt troligt att kvinnan faktiskt jobbar på polismyndigheten, helt sagolikt.
Anonym162774
Poliser är de absolut sämsta personerna som existerar. De besitter mindre värde än en våldtäktsman, mordbrännare eller rånare.
Totalt antal användare: 0
Anpassa